Rättelse: Swagelining ingen ny schaktfri teknik

Publicerad: 17 september, 2021

Här ser man den nya ledningen efter att den gått igenom förminskningskonan och diametern är då förminskad med ca 10% vilket gör att man kan dra in den i den gamla ledningen. När man sedan släpper på dragkraften så återgår den nya ledningen till ursprunglig storlek och ligger helt dikt an mot det gamla röret. Foto Pollex

Här ser man den nya ledningen efter att den gått igenom förminskningskonan och diametern är då förminskad med ca 10% vilket gör att man kan dra in den i den gamla ledningen. När man sedan släpper på dragkraften så återgår den nya ledningen till ursprunglig storlek och ligger helt dikt an mot det gamla röret. Foto Pollex

SSTT publicerade nyligen en nyhet från Norrvatten där bolaget skrev att ledningsrenoveringen i Lunda industriområde gjordes med en teknik som hävdades vara en ”ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige”. Men det visade sig vara felaktigt eftersom exempelvis Pollex i ett projekt i Göteborg för Kretslopp och vatten använde tekniken redan 2017.

Det finns även uppgifter om att Skanska använde Swagelining så tidigt som på 1980-talet. 

Mattias Hölund, VD på Pollex, skrev på LinkedIn följande som en kommentar till Norrvattens nyhet: ”Kul att se att ni använder denna teknik! Den är ju också känd som Swagelining eller DynTec och gjordes redan 2017 av Pollex AB i ett projekt i Göteborg åt Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Resultatet var väldigt lyckat. Det är ju en typ av formpassat rör där man förminskar diametern på plats istället för att vika rören på fabrik. Fördelen mot den fabriksvikta metoden är att man i princip kan göra hur långa sträckor som helst och man kan även göra större dimensioner. På svenska kallar vi dessa metoder för platsvikta respektive fabriksvikta formpassade rör.”

 

Information på hemsidan

Pollex skriver följande information på sin hemsida:

 

Formpassade rör – platsförminskade

För dig som ledningsägare är detta det närmaste du kan komma ett 150-årsperspektiv med PE-material. Jämfört med konventionell markförläggning, så får man med denna metod det gamla röret kvar som ett skyddsrör runt det nya PE-röret. Trots att det gamla röret inte är i nyskick så kommer det under många år bära alla yttre laster och skydda från punktlaster.

Metoden är även känd som Swagelining, DynTec eller Die Draw.

Rör i polyeten (PE100 RC) dras in i det gamla röret. Diametern förminskas temporärt på plats och efter installation sluter de helt tätt mot det gamla röret. Längder på upp till 1 000 m per etapp kan genomföras. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Du får ett nytt och fullt strukturellt rör som ligger dikt an den gamla rörväggen, vilket gör att man får minimal eller ingen flödespåverkan.

Runda PE-rör dras på arbetsplatsen igenom en kona som temporärt förminskar diametern på röret vid indraget. Det innebär att väldigt långa längder kan dras in i varje etapp eftersom man stumsvetsar ihop de nya PE-rören på arbetsplatsen.

Jämfört med fabriksvikta formpassade rör, så klarar de stumsvetsade formpassade rören inte lika stora avvinklingar på det gamla röret och de kräver större ingångs- och utgångsschakter. Den stora fördelen är att man kan renovera väldigt långa längder utan mellanschakter.

 

Så här går det till

Innan renoveringsarbetet påbörjas så gjuts betongblock i ingångs- och utgångsschakterna. Betongblocken används som mothåll för krafterna som skapas vid själva indragningen av den nyaledningen.

Första steget i renoveringen är att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort hårda avlagringar och ev. bitumenbeläggningar. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Den stumsvetsade PE-ledningen dras sedan genom en kona, där diametern minskas med ca 10 %, och sedan direkt in i det gamla röret. Dragkraften överskrider aldrig max tillåten dragkraft för PE-rören.

När man släpper på dragkraften så återfår PE-ledningen sin fulla dimension efter ca 12 timmar. Den nya ledningen ligger sedan helt dikt an mot det gamla rörets innerväggar.

Innan provning och inkoppling av den nya ledningen, filmas och granskas installationen. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med standardkomponenter.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

 

I korta drag

- För ledningsdimensioner 300–1 000 mm

- Längder upp till 1 000 m

- Bibehållen flödeskapacitet

- Nya ledningen är helt oberoende av den gamla

- Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

- Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

 

Fotnot:  Vill man läsa mer om metoderna och se fler bilder och filmer så kan man gå in på Pollex hemsida https://lnkd.in/eh6nybzJ

Jan Bjerkesjö