Årskonferanse tettpakket med spennende foredrag

Publicerad: 30 augusti, 2021

20. oktober arrangeres årets NoDig-konferanse og frist for påmelding til konferansen er satt til 13.oktober.

20. oktober arrangeres årets NoDig-konferanse og frist for påmelding til konferansen er satt til 13.oktober.

20. oktober arrangeres årets NoDig-konferanse med hovedtemaet «Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn». Konferansen blir digital, og nå kan vi presentere programmet og har åpnet for påmelding.

Frist for påmelding til konferansen er satt til 13.oktober. 

- Alle påmeldte vil få tilsendt en link til live streaming kort tid før arrangementet, opplyser faglig sekretær for den norske arbeidsgruppen, Ellen Margrethe Jahren Randa.

Det er Norge som har hovedansvaret for gjennomføringen av årets konferanse.

 

Miljøkrav i konkurranser,
nytt om kumrenovering og strømperenovering av vannledninger er blant temaene som står på dagsorden denne gang.

Konferansen starter kl. 08.30 og varer fram til ca. 15.30, med innlagte pauser. Etter at styreleder Borghild T. Folkedal har ønsket velkommen er det en av de markante personlighetene innen norsk og nordisk VA-rådgivning, Christen Ræstad, som skal filosofere over «verdien av tid».

Synne Sidenius i Oslo VAV skal gå inn på hvilke miljøkrav som nå stilles ved utlysning av konkurranser i Oslo. Kristian Hjelm Jakobsen fra NoDig Infra / Aarsleff A/S i Danmark skal ta for seg hvordan de i Danmark forbereder seg på nye miljøkrav.

Markedssjef i Norva24, Øystein Ulsnæs, tar oss deretter med på anlegg og forteller om fordelene ved bruk av supersuger og vakuumgraver som alternativ til gravemaskiner i rørfornyingsprosjekter.

 

Kumrenovering

Deretter blir det en sesjon hvor vi går ned i utfordringene med kumrenovering. Her er det Hans Jørgen Haugen i Asplan Viak som skal informere om en rapport fra Norsk Vann om "Kummer - Klassifisering og tilstandsvurdering", før Jan Stenersen fra TroVa i Tromsø følger opp med praktiske erfaringer nettopp med kumrenovering. Det er også satt av tid til en paneldebatt og spørrerunde omkring temaet kumrenovering.

 

Strømperenovering av vannledninger

Fornyelse av vannledninger har vært en akilleshæl for NoDig-bransjen i mange år, men er det nå en bærekraftig og gravefri løsning i sikte? Det får vi svar på når RENVANN-prosjektet i regi av Trondheim og Oslo kommuner blir presentert. Her handler det om utvikling av en strukturell vannstrømpe med mulighet for gravefri tilkobling av eksisterende stikkledninger. Elisabeth Hovda fra Oslo VAV og
Frode Andrew Selvik fra Trondheim kommune står for denne presentasjonen.

Trym Trovik fra Bergen kommune og Johan Wallberg fra Norrvatten vil deretter dele av sine erfaringer og krav til strømperenovering av vannledninger. 

 

Miljøfordeler til hvilken pris?
SSTT har i en årrekke framhevet miljøfordelene og de økonomiske fordelene ved å a i bruk de ulike NoDig-metodene, men hvor store er egentlig besparelsene. Det er Bjørn Solnes Skaar fra NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, utfordret til å svare på, før Tom A. Karlsen fra COWI presenterer en ny mulighetsstudie der Norges enorme investeringsbehov innen vann og avløp settes under lupen.

 

Oppdateringer

Det er også satt av tid til å løfte blikket ut i NoDig-verden. Jari Kaukonen fra ISTT, International Society for Trenchless Technology, kommer med siste nytt fra den finske og internasjonale organisasjonen, før vi vender nesen hjem igjen og blir oppdatert på hva som rører seg i Norsk Vann og Svenskt Vatten, ved hnholdsvis Kjetil Flugund og Magnus Bäckström. Reidar Kveine fra Rørinspeksjon Norge og Christer Silver Holmberg fra STVF får også mulighet for en oppdatering fra sine foreninger før nestleder i SSTT-styret Tomas Helenius ønsker velkommen til NoDig-konferansen 2022, med et klart ønske om en fysisk konferanse i Sverige.

 

Videoinnslag

Innimellom foredragene vil vi også få se flere korte videoinnslag relatert til hovedtemaene. Vi vil få se hvordan Steg Entreprenør har tatt i bruk elektriske maskiner på NoDig-prosjekter, VA365 bidrar med en film om supersuger/vakuumgraver, Olimb Rørfornying og Gategodsgutta kommer med filmer om kumrenovering, og fra Kjeldaas og Svatek vil vi få se innslag om renovering av vannledninger.

 

20.oktober er datoen

Da er det bare å merke av 20. oktober i kalenderen, og melde seg på her.

Det blir gratis for studenter å delta på årets konferanse. Deltakeravgiften for SSTT-medlemmer er satt til 1.800,- kroner eks. mva. og for øvrige deltakere er avgiften på 2.500,- kroner eks. mva.

Odd Borgestrand