VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

Publicerad: 23 augusti, 2021

Lena Hellberg, VA SYD.

Lena Hellberg, VA SYD.

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed planerat arbetsområde för avloppsreningsverket Nya Sjölund, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda och en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda.

- Samrådet ger omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor och bjuder in både till digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för aktuell samrådsprocess på VA SYD.

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget gäller en ny regional anläggning som omfattar:

  • Utbyggnad av Sjölundas avloppsreningsverk till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
  • Avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
  • Avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet startade officiellt i juni 2021 då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlag.

- Samrådet är ett lagkrav samtidigt som det ger oss möjlighet att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt och med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljö. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, säger Lena Hellberg.

Läs mer

VA SYD