Tredje generasjon tar over ledelsen i Hallingplast

Publicerad: 6 augusti, 2021

Sverre Tragethon (t.v) overtar nå den daglige ledelsen av Hallingplast AS etter sin far Steinar, som får nye oppgaver innen teknikk og utvikling etter drøyt 40 år som leder av bedriften.  Foto: Anders Hauge.

Sverre Tragethon (t.v) overtar nå den daglige ledelsen av Hallingplast AS etter sin far Steinar, som får nye oppgaver innen teknikk og utvikling etter drøyt 40 år som leder av bedriften. Foto: Anders Hauge.

Sverre Tragethon (35) har overtatt stafettpinnen som daglig leder i Hallingplast AS etter sin far Steinar. Dermed innledes en ny epoke, der tredje generasjon Tragethon nå skal utvikle den solide bedriften i Hallingdal videre.

Sverre Tragethon har med kone, to barn og hund, flyttet hjem til Geilo etter fem år som leder av datterbedriften Hallingplast AB i Sverige. Nå er det moderbedriften som skal nyte godt av den kompetansen han har bygget opp fra barnsben av, da han fulgte sine fars fotspor og ble heltidsansatt allerede som 20-åring. Det skriver Hallingplast AS i en pressemelding.

Sammen med sine to brødre Kåre og Anders utgjør han tredje generasjon Tragethon i bedriften. Sverre er utdannet markedsøkonom fra IHM Business School i Gøteborg.  Han ble av styret valgt til å lede bedriften videre på grunn av sin fagkunnskap og innsikt, både for selskapets kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Sverre vil fortsette som salgs- og markedssjef med fokus på de litt spesielle markedsområdene og produktene innen havbruk og offshore. Hovedmarkedene til Hallingplast innen vann og avløp håndteres for lengst av dyktige folk i organisasjonen.

Solid kompetanse

Styreleder i Hallingplast AS, Jan Sannem, er ikke i tvil om at Sverre har de egenskapene og den kompetansen som er nødvendig for å sikre Hallingplast sin sterke posisjon i markedet og videreføre bedriften som en hjørnesteinsbedrift i Hallingdal.

Samtidig understreker han at Steinar Tragethon, etter drøye 40 år som daglig leder, fortsatt vil sette sitt preg på bedriften. Nå i rollen som leder for en ny avdeling med et knippe medarbeidere innen teknikk og utvikling.

-Steinar vil i lang tid være en viktig motor i videreutvikling av bedriften, slår styreleder Sannem fast.
-Nødvendig kompetanse innen teknisk, logistikk, markedsføring og økonomi er avgjørende for videre utvikling. Bedriften er også kontinuerlig avhengig av nye operatører som har riktig skolemessig bakgrunn for å kunne betjene det stadig mer digitaliserte og avanserte produksjonsutstyret bedriften investerer i.
Hallingplast har gjennom mange år vært en viktig lærlingearena i Hallingdal, og det vil være avgjørende for at bedriften skal kunne tiltrekke seg gode medarbeidere, fortsetter Sannem.

Riktig å skifte leder nå

Steinar Tragethon opplever det som riktig å overlate den daglige ledelsen til neste generasjon.
-Vi har jobbet lenge sammen, og jeg kjenner meg trygg på at bedriften vil bli utviklet videre. Samidig føler jeg at jeg har mer å gi innen nettopp teknikk og utvikling.
-Ingen innovasjon skjer i komfortsona og nye produkter innebærer alltid en viss risiko. Den risikoen er vi villig til å ta i samarbeid med framoverlente kunder, og jeg gleder meg til å få muligheten til å konsentrere meg mer om dette, sier 63-åringen Steinar Tragethon.
-Hos oss skal det være tette bånd mellom innovasjon, produksjon, salg og marked, og det er i denne treenigheten jeg trives så godt, sier Sverre Tragethon. I Hallingplast er det åpne dører mellom avdelingene og det skaper en spennende dynamikk der alle innspill og ideer blir tatt på alvor.

Personlig er jeg veldig fasinert over å delta i problemløsninger sammen med kunder, sier han, og trekker fram leveransen av 12 trailerlass i konvoi med røde kabelrør til et NoDig prosjekt i Danmark.

-Verdier som redelighet, åpenhet, nøkternhet og forståelig direkte kommunikasjon kjennetegner Hallingplast. Bedriften skal fortsatt bygge videre på slike kjerneverdier, sier den nye daglige lederen.

Skal beholde fleksibiliteten

-Med fortsatt vekst og profesjonalisering er det viktig at vi beholder fleksibiliteten og at det fortsatt er vår styrke. Det er viktig at neste generasjon også finner sin måte å organisere bedriften på, og at fleksibiliteten fungerer på en slik måte at vi kan betjene våre kunder på en god måte også i årene som kommer, mener Steinar Tragethon.

-Vi skal jobbe enda mer aktivt inn mot de beskrivende rådgiverne for å få Hallingplast sine produkter inn i markedet. Vi har dyktige konkurrenter som leverer gode produkter, men vårt mål er selvsagt å bli den foretrukne partneren i de ulike prosjektene. Vi har høy kvalitet på våre produkter og sterkt fokus på produktutvikling i tett dialog med de ulike markedene.  Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, jo bedre kan vi bidra med vår kompetanse og våre produkter, understreker Sverre Tragethon. 

Fortsatt familiebedrift

Hallingplast vil fortsatt være en familiebedrift. Den økonomiske situasjonen er god. Omsetningen i fjor kom opp i 550 millioner kroner og bedriften sysselsetter nå drøyt 90 medarbeidere i moderbedriften og datterbedriftene WOPAS og Hallingplast AB.

-Vi er godt rigget både for nedgangstider og oppgangstider. Vi har en god base i det vi har bygget opp, og så lenge vi tar skritt for skritt tror jeg vi har alle muligheter for å beholde den gode plattformen, mener Sverre Tragethon.
-Vi er blitt mer og mer bevisst på at vi som bedrift har et samfunnsansvar, spesielt i eget lokalsamfunn fra Nesbyen til Geilo. Det er mange som har sitt virke på Hallingplast, og som skal kjenne seg trygg på at vi er en solid arbeidsplass også i framtida.

Det varmer når vi hører at våre medarbeidere forteller om en trivelig og arbeidsplass i sine lokalmiljøer. Vi vet at vår virksomhet skaper ringvirkninger for mange andre arbeidsplasser også. Vi kjenner sterkt på at vi skal være med å utvikle Hallingdal som industriregion gjennom å styrke merkevaren Hallingplast både nasjonalt og internasjonalt. Vi ligger sentralt i forhold til våre hovedmarkeder selv om noen betegner oss som en utkantbedrift, sier Steinar og Sverre Tragethon nærmest i kor.

Odd Borgestrand