Mikael Hölttä får pris för praktiska insatser inom drift och underhåll

Publicerad: 5 juli, 2021

Mikael Hölttä, projektingenjör på VA SYD, 2021 års XYLEM-pristagare.

Mikael Hölttä, projektingenjör på VA SYD, 2021 års XYLEM-pristagare.

Projektingenjör Mikael Hölttä, VA SYD, är årets pristagare av XYLEM-priset, som delas ut av Föreningen Vatten. Priset premierar praktiska insatser inom drift och underhållsområdet som lett till vinster i till exempel effektivitet, reningsresultat eller säkerhet.

- Det är ett kvitto på att det arbete vi gör får uppmärksamhet, säger Mikael Hölttä, som jobbat på VA SYD i tjugo år, sedan 2018 i satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Priskommitténs motivering lyder:

”Mikael Hölttä har på ett fantastiskt ihärdigt och uppfinningsrikt sätt gjort plats för vattnet i staden på ett hållbart sätt utan att belasta ledningsnätet. Mikael har varit en nyckelperson i VA Syds satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Mikaels outtröttliga och envisa undersökningar av ledningsnätet har lett till reduktion av stora volymer sediment från ledningsnätet samtidigt som han lokaliserat omfattande mängder tillskottsvatten. Tillskottsvattnet tas bort från ledningsnätet och används på kreativa sätt för bevattning av stadens träd och grönytor. Med hjälp av enkla medel lyckas Mikael även flytta stora mängder gatuvatten till platser där det finns plats för vattnet. På det sättet har han lyckats minska antalet översvämningar i samband med kraftiga regn.”

Mer plats för vattnet

Flytten av gatuvatten har bland annat skett genom att sätta plåt på gatubrunnar i väl utvalda områden. Plåtarna gör att inte allt vatten rinner ner just där när det regnar riktigt ordentligt, utan rinner vidare till ett ställe med mer plats. Det minskar risken för översvämning avsevärt när det regnar som värst.

Under 2020 rensades 2 500 ton sediment bort från ledningsnätet i Malmö, det gör att väldigt mycket mer regnvatten får plats, också det bidrar till minskad risk för översvämning vid kraftiga regn.

-Fantastiskt kul att Mikael vinner detta! Också glädjande att allt praktiskt arbete inom drift och underhåll som pågår dygnet runt, 365 dagar om året, synliggörs på detta sättet, säger Lennie Ringdell, enhetschef på VA SYD.

Om Xylem-priset

Förutom äran utgörs priset av ett resestipendium på 20 000 kronor att användas till en studie- eller fortbildningsresa. Xylem-priset är ett av Föreningen Vattens fem årliga vattenpriser.

Om Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Den syftar också till en ökad återanvändning av vatten – reduce, reuse, recycle gäller lika mycket för vatten som för andra resurser i samhället.

Läs mer

VA SYD