Pipelife investerer stort i Skandinavia

Publicerad: 25 juni, 2021

Investeringer i digitalisering og automatisering på Pipelifes fabrikker sikrer merverdi for kundene. Administrerende direktør, Sigmund Aandstad, i Pipelife Norge viser freserobot ved fabrikken i Surnadal

Investeringer i digitalisering og automatisering på Pipelifes fabrikker sikrer merverdi for kundene. Administrerende direktør, Sigmund Aandstad, i Pipelife Norge viser freserobot ved fabrikken i Surnadal

Pipelife fortsetter satsingen i Skandinavia og investerer flere titalls millioner ved de norske fabrikkene i Surnadal, Ringebu og Stathelle i tillegg til sine fabrikker i Sverige og Finland. Wienerberger AG som eier Pipelife-konsernet satser på kundefokusert vekst.

Satsingen innebærer både store fabrikkutvidelser og digital satsing i fabrikkene. Målet er å øke konkurranseevnen, produktbredden og produksjonskapasiteten slik at konsernet kan levere et enda større spekter av kortreiste, bærekraftige rørsystemer.  Det kommer fram  i en pressemelding fra Pipelife Norge.

Går for fullautomatisert produksjon
Fabrikken i Surnadal tar et stort steg i retning fullautomatisert produksjon, hvor pakking, bunting og kvalitetskontroll ved ti produksjonslinjer blir automatisert.
- Vi tar også i bruk ny teknologi for å innhente og overvåke data om prosessene våre. Dataen brukes deretter til feilretting, justering og automatisk styring som vil gjøre produksjonen mer effektiv i tråd med industri 4.0. Dette skjer ved alle de tre fabrikkene våre, forteller Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge.
For Pipelife Norge er dette den største enkeltinvesteringen som noensinne er gjort i produksjonsutvikling. Surnadalsfabrikken vil med dette bli et flaggskip hva gjelder effektiv rørproduksjon, mener Sigmund Aandstad.
Fabrikken i Stathelle har utvidet med nytt sveiseverksted på 1000 kvadratmeter for å få større kapasitet til å møte behovet for spesialdeler og kundetilpassede løsninger for PE trykkrør til både eksport og til det norske markedet.

Lokal tilstedeværelse gir stor verdiskapning
-For Pipelife er det viktig å være en lokal aktør på det norske markedet. Norsk industri skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnet, og vår lokale tilstedeværelse er viktig både for leveringspresisjon, deling av kunnskap og verdiskapning. Lokal tilstedeværelse gjør det enklere å tilby skreddersøm samt å dele fagkunnskap om rørsystemer med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljø, sier Aanstad videre.

Smart og klimavennlig infrastruktur
Klimaendringer gjør at behovet for rørsystemer i større dimensjoner øker, samtidig som digital teknologi med mulighet for overvåkning og varsling blir oftere tatt i bruk. Stadig flere byer og kommuner investerer i klimatilpasningstiltak. Dette er et prioritert satsningsområde for hele konsernet. Pipelife Norge har det siste året gjennomført en rekke kundepiloter i Norge og deltar også i flere utviklingsprosjekt med sikte på å tilby løsninger som er skreddersydd etter behovene til fremtidsrettede byer og kommuner.

Miljø og bærekraft, en integrert del av strategien
Pipelife har lenge vært opptatt av å tilby miljøvennlige kortreise produkter og løsninger. Siden 2017 har selskapet kunnet levere EPD’er (Environmental product declaration), som viser miljøfotavtrykket til produktene. Gjennom mange år har nye tiltak blitt satt i verk for å minske miljøbelastningen. Dette gjelder tiltak i produksjonen, løsninger for mer effektiv transport, tiltak mot plastspon på avveie og energieffektivisering, samt mange flere. Nylig lanserte også Pipelife fossilfrie rørsystemer som benytter fornybar råvare fra skogindustrien, uten at det går utover kvalitet og levetid på produktene.
– Dette er en stor milepæl i vår satsing på innovasjon og bærekraft, og er en sirkulær løsning i praksis. I tillegg jobber vi aktivt for å øke bruk av resirkulert materiale gjennom blant annet kjemisk resirkulering. Dette vil bidra til at vi får lukket sirkelen og sikrer kontinuerlig gjenbruk. Samtidig ivaretar vi kvalitet og levetid på produktene våre, sier administrerende direktør i Pipelife Norge, Sigmund Aandstad.

 

Ved  Pipelife-fabrikken i Surnadal bli 10 produksjonslinjer nå automatisert.

Ved Pipelife-fabrikken i Surnadal bli 10 produksjonslinjer nå automatisert.

Odd Borgestrand /fotos: Pipelife Norge