Rapport: ”Vad kostar egentligen ett hål i gatan?”

Publicerad: 3 juni, 2021

Foto VA SYD

Foto VA SYD

Ett fungerande samhälle är beroende av grundläggande fungerande infrastruktur, däribland vattenförsörjning och avlopp. VA-systemet är en av de viktigaste kommunala infrastrukturtillgångarna men lider idag av en omfattande investeringsskuld. Allt sammantaget har vi idag ett VA-system med flera utmaningar och där de största återfinns i ålderstigna ledningar.

Infrastrukturen för VA är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Utmaningen är att människor ska värdesätta den. För att väcka intresse och bygga kunskap om denna dolda infrastruktur och hur den påverkar samhället när den inte fungerar så ställde vi oss frågan: vad kostar det samhället när vi får ett avbrott i vattenleveransen, vad kostar egentligen ett hål i gatan, säger Joel Olthed, förbundsdirektör VA SYD. 

Se filmen här

- Flertalet VA huvudmän runt om i Sverige storsatsar på hållbara och miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Rapporten visar på ett flertal intressanta poänger och inte minst tydliggörs alternativkostnaden av att inte investera och arbeta förebyggande. Samhällets förmåga att göra rätt sak, vid rätt tid, på rätt sätt, är avgörande för den totala samhällsnyttan, avslutar Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.

Läs rapporten här

Svenskt Vatten