VA tar tydlig plats på den politiska agendan

Publicerad: 12 maj, 2021

Det är med stor tillförsikt vi ser att VA-frågorna tar större plats på den politiska agendan, både genom nya nätverk, uppdrag, strategier och webbinarier. Det skriver Svenskt Vatten i sitt nyhetsbrev.

- De senaste 18 månaderna har vi tagit stora kliv och flyttat fram positionerna, både genom att synliggöra VA som den kritiska och samhällsviktiga infrastruktur den faktiskt är men också genom idogt opinions- och påverkansarbete, säger Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.

I samarbete med dels riksdagsnätverket Hållbar och Cirkulär VA och dels Näringsdepartementets samordnare för en effektiv och hållbar vattenhushållning, Ulla Sandborgh, bjuder Svenskt Vatten under maj månad in till två webinars där VA, vattenhushållning, cirkulär ekonomi, resursåterföring och hållbarhet tar en tydlig och central plats på agendan. På temat Framtidens resursverk och Effektiv vattenhushållning kommer vi diskutera nyttjandet och vikten av resursen vatten och VA – nu och i framtiden.

- Det är både spännande och glädjande att VA får ta den plats den förtjänar i den politiska debatten. Framöver hoppas vi att alla initiativ kommer att påverka spelfältet för VA där syftet är att lyfta framtidens VA, dess utmaningar och möjligheter avslutar Susanna Lind, senior adviser Svenskt Vatten.

Välkommen att delta, webinarierna är kostnadsfria och genomförs digitalt.

Framtidens resursverk - från rening till resurs

Den 17 maj klockan 11.00-12.00

Under detta webinar lyfter vi frågor och utmaningar kring hur vi gemensamt kan skapa de bästa förutsättningarna för framtidens cirkulära reningsverk. Panelen diskuterar bland annat hur vi bäst kan skapa återföring och återanvändning av energi, näringsämnen och framtidens nyttjande av resursen vatten genom att möjliggöra användandet av olika former av vattenkvaliteter.

Deltar gör bland andra Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, Näringsdepartementets samordnare för en effektiv och hållbar vattenhushållning, Ulla Sandborgh samt Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Värdar är riksdagspolitikerna Betty Malmberg (M) och Magnus Ek (C). Här kan du läsa mer om seminariet och nätverket Hållbar och cirkulär VA.

Anmäl dig till seminariet Från rening till resurs här.

Effektiv och hållbar vattenhushållning      

Den 24 maj klockan 09.00-12.00

Vatten är en allt mer begränsad resurs. Samtidigt utgör vatten en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv. Swedish Water House SIWI,  och Svenskt Vatten bjuder därför in till ett dialogwebinarium tillsammans med Näringsdepartementets samordnare för en effektiv och hållbar vattenhushållning, Ulla Sandborgh.

Webbinariet inleds med en presentation av arbetet med att ta fram en nationell strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning. Därefter kommer ett antal medverkande från industrin, branschorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut att diskutera och ge sin syn på strategin. Bland de medverkande finns Jernkontoret, RISE, LRF, Astra Zeneca och SKR - Sveriges Kommuner och Regioner. Webinariet avslutas med en paneldiskussion med bland andra riksdagspolitikerna Markus Selin (S), Magnus Ek (C) och Betty Malmberg (M). Här kan du läsa mer om seminariet.

Anmäl dig till seminariet om effektiv och hållbar vattenhushållning här.

Svenskt Vatten