Den mest attraktiva arbetsgivaren i VA-branschen

Publicerad: 7 maj, 2021

Foto Nyckeltalsinstitutet

Foto Nyckeltalsinstitutet

Kretslopp och Vatten, Göteborg stad är den mest attraktiva arbetsgivaren i VA-branschen. Det står klart när Nyckeltalsinstitutet släpper sin årliga kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. Resultatet är baserat på drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor och kartläggningen visar också hur pandemin har påverkat arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden.

Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret Göteborg och Peab AB erbjuder bäst arbetsvillkor i Sverige. Det står klart när Nyckeltalsinstitutet släpper sin årliga kartläggning av de mest attraktiva, jämställda och hälsosamma organisationerna i landet. Resultatet är baserat på drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor och kartläggningen visar också hur pandemin har påverkat arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden. 

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att Ellevio AB är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige och att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är bäst när det kommer till jämställdhet. Peab AB visar även för andra året i rad att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter. 

- Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Peab AB, hitta nyckeln till framgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. 

Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Bland annat har hälsan förbättrats för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män. Dessutom visar rapporten att jämställdheten har tagit en paus på många områden under pandemin och att det därför har varit ett sämre år för kvinnor jämfört med tidigare år när jämställdheten successivt har gått framåt. Kartläggningen visar även att vissa arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats trots pandemin, primärt när det kommer till avgångar, löner och övertid. 

 

Läs mer

 

Om kartläggningen 

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2020 och har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från drygt 300 företag och organisationer. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Nyckeltalsinstitutet pressmeddelande