Värnamo bygger ut med schaktfritt

Publicerad: 26 februari, 2021

Hammarborrning under järnvägen med ett 1220 mm stålrör borrat med en av Styruds största hammarborriggar. Röret är 36 meter långt och är för dagvatten som ska ledas mot Lagan under kontrollerade former. Foto Styrud.

Värnamo växer, nya bostäder byggs och VA-nätet anpassas efter nya förutsättningar. Vid Mossle kommer ett nytt bostadsområde att växa upp och Styrud har med totalentreprenad under en period på knappt tre månader utfört ledningsbygge för vatten och avlopp på fem platser med hjälp av fyra olika riggar. 

I det här projektet har det till största delen rört sig om hammarborrning i olika dimensioner för att placera stålrör under järnvägen, väg 27 och väg 558 och det ingick även en sträcka med styrd borrning genom en mosse. Totalentreprenaden innebär att Styrud även stått för förberedelser i form av projektering, att gräva och spränga för gropar och släntar för maskinerna.

PD45 som är en av de riggar som inköptes för knappt ett år sedan fick visa framfötterna vid den styrda borrningen under mossen, för en 380 meter lång ledning för tryckspill. För att kunna etablera på den här platsen ingick det även att anlägga en väg enligt konstens alla regler. En väg som troligen blir kvar för att göra skogsområdet tillgängligt för rekreation framöver.

Fredrik Johansson, projektledare för projektet i Värnamo, är nöjd med hur uppdraget förts i mål.

– Ett intressant inspirerande projekt med många trevliga och kunniga medarbetare och med flera riggar och samarbetspartners involverade, konstaterar Fredrik. Och givetvis extra roligt när alla etapper och delprojekt är framgångsrika.

Fakta om projektet
Plats: Mossle, Värnamo
Beställare: Värnamo Kommun
Applikation: Vatten & avlopp
Längd: 2x44 m / 3x54 m / 30 m / 36 m / 380 m
Dimension: 406 mm / 406 mm / 508 mm / 1220 mm / 280 mm

 

Läs mer

Styrud