De fem mest lästa artiklarna från januari

Publicerad: 3 februari, 2021

Tromsø kommune har kartlagt 10.000 kummer og er godt i gang med renovering av de mest sårbare. Her er fra venstre senioringeniør i Tromsø kommune, Tor-Inge Kjeldsen og daglig leder i TroVa AS, Jan Stenersen på befaring i forbindelse med en kumrenovering som utføres av NoDig Miljø AS, her representert ved daglig leder Steinar Isaksen. Foto: Odd Borgestrand

Tromsø kommune har kartlagt 10.000 kummer og er godt i gang med renovering av de mest sårbare. Her er fra venstre senioringeniør i Tromsø kommune, Tor-Inge Kjeldsen og daglig leder i TroVa AS, Jan Stenersen på befaring i forbindelse med en kumrenovering som utføres av NoDig Miljø AS, her representert ved daglig leder Steinar Isaksen. Foto: Odd Borgestrand

Tre norska artiklar från Hallingtreff och två svenska artiklar. Det blev de fem mest lästa artiklarna under januari månad här på SSTT:s hemsida. 

De fem artiklarna var:

HALLINGTREFF 2021: Tromsø og Oslo kommuner er blitt en foregangskommune innen fornying av vann- og avløpskummer. De siste årene har kommunene sikret seg god oversikt over tilstanden på sine tusenvis av kummer, og er godt i gang med rehabilitering av kummene som er i dårligst forfatning.

Företaget Flow Below har på kort tid fått kunder bland både stora och små kommuner spridda över hela landet. Företaget har utvecklat en tjänst för att hjälpa VA-bolag, som har problem med tillskottsvatten.

- På Flow Below vill vi att rätt vatten ska flöda på rätt plats. Tillskottsvatten är sådant vatten som felaktigt hamnar i spillvattennätet. En tråkig konsekvens av tillskottsvatten är när fastighetsägare drabbas av källaröversvämningar. Därför har vi utvecklat en tjänst för att hjälpa VA-bolag och kommuner att hitta källorna av tillskottsvatten, säger grundaren Fredrik Sahl.

Amelie Bennich, doktorand på vattencenter på KTH i Stockholm, medverkade i P1-Morgon ifjol. Anledningen var den studie som hon medverkat i och som visar på att ett antal VA-chefer vill ha stora investeringar för att underhålla och renovera ledningsnäten, men att det inte är så att politikerna lyssnar.

-Selv om regjeringens nye tiltak gir oss en tøff start på 2021 vil Hallingtreff 2021 bli arrangert tilnærmet som planlagt. Det vil si at det blir en direktesendt TV-produksjon fra Hallingplast sine lokaler, ledet av rådgiverne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal, ispedd reportasjer «Norge Rundt». 

Selv om vi er mer adskilt enn før stopper ikke forfallet på ledningsnettet. Det er viktig at vi unngår en infrastrukturkrise midt i en pandemi. Det sa daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, da han i formiddag åpnet det 24. Hallingtreff. Treffet arrangeres i år digitalt, med drøyt 250 deltakere.

 

Jan Bjerkesjö