”Svenska VA-chefer står inför stora utmaningar”

Publicerad: 19 januari, 2021

Amelie Bennich står bakom en ny studie från KTH.

Amelie Bennich står bakom en ny studie från KTH.

Amelie Bennich, doktorand på vattencenter på KTH i Stockholm, medverkade i P1-Morgon ifjol. Anledningen var den studie som hon medverkat i och som visar på att ett antal VA-chefer vill ha stora investeringar för att underhålla och renovera ledningsnäten, men att det inte är så att politikerna lyssnar.

Att våra vatten- och avloppssystem i Sverige är gamla och i stort behov av investeringar är ju ingen nyhet inom VA-branschen. Risken är uppenbar att om inte investeringarna ökar väsentligt kommer stora problem att uppstå. Det har inte minst uppmärksammats från Svenskt Vatten.

Den nya studien från Kungliga Tekniska Högskolan visar att ett antal VA-chefer vill ha stora investeringar för att underhålla och renovera ledningsnäten - men  politikerna i kommunerna lyssnar inte alltid. Bakom studien står Amelie Bennich, som intervjuat VA-chefer. Hon fick utveckla studien i radioprogrammet.

- Vi måste ta omhand om infrastrukturen även om den fungerar bra idag. Vi har vant oss vid att det kommer vatten ur kranen och att avloppsvattnet tas omhand, men det är inte självklart, menade Amelia Bennich.

Utmaningen som de VA-chefer står inför och som hon intervjuat handlat om att vi nu måste ta omhand den åldrande infrastrukturen där många ledningssystem byggdes under 1960- och 1970-talen. Dessa är i allt mer trängande behov av investeringar och förbättringar.

- För att klara den investeringen behöver VA-taxan höjas, vilket är ett politiskt beslut. För att fatta de besluten måste man ha förståelse för varför de måste göras, vilket inte alltid är fallet bland vare sig politiker eller medborgare.

Ett problem är den stora variationen som finns mellan landets 290 kommuner. De minsta utgörs av 2.000 invånare upp till en miljon. Och svårast är det för de minsta kommunerna.

- Betalningsförmågan är sämre så man måste låna till investeringarna. Det kan också vara svårt med kompetent personal eftersom många av de som byggde upp systemen nu går i pension.

- Ett annat problem är att dessa kommunala organisationer inte får gå med vinst. Det gör det svårt att lägga undan pengar för framtida investeringar. Och vi skulle behöva komma igång med dessa investeringar idag.

 

Hör inslaget här

Jan Bjerkesjö