Gratis rådgivning under årets SSTT

Publicerad: 31 mars, 2016

-Når temaet for årets konferanse i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er ledningsfornyelse er det viktig at vi som arrangør også makter å fornye oss.

Prosjektleder for SSTT-konferansen på Gamle Logen i Oslo 19-21.mai, Borghild Teigland Folkedal, er godt fornøyd med at det i år blir to nye tilbud til konferansedeltakerne.

moss rørfornying

Bildet: Under SSTT 2016 kan du spørre om hvorfor graving var helt uaktuelt da Moss kommune skulle fornye avløpsledningen langs bystranda i en lengde på 320 meter.  

De to nye programpostene er HelpDesk og Speed-dating. Hensikten er at deltakerne skal komme tettere inn på utstillere og ressurspersoner som har lang erfaring med gravefrie metoder (NoDig)

Speedmøtene

Målet med speedmøtene er at deltakerne skal få mer inngående opplysninger av leverandører, rådgivere, entreprenører og andre utstillere. Derfor er det satt av nærmere halvannen time i programmet på første konferansedag for korte møter mellom konferansedeltakere og utstillere. Den enkelte utstiller presenterer et selvvalg tema og har 10 minutter til disposisjon for hver gruppe.  Alle deltakerne deles inn i grupper og møter opp ved utstiller med samme nummer som gruppen er tildelt. På signal går gruppen videre til neste utstiller og neste foredrag.

-Dette tror vi både blir energiske og spennende møte mellom utstillere og konferansedeltakere, sier Teigland Folkedal.

Gratis rådgivning

HelpDesk gjennomføres som en stand, der konferansedeltakerne møter et panel bestående av entreprenør, rådgiver og ledningseier med lang fartstid innen NoDig. HelpDesk holder åpent i alle pauser i tillegg til begynnelsen og slutten av de to konferansedagene. Hver konferansedeltaker, eller personer som danner en gruppe, kan få inntil en halv times gratis rådgivning om metoder og prosesser rundt NoDig-metoder. Det betyr eksempelvis at ledningseiere, rådgivere eller studenter får muligheten til å diskutere konkrete prosjekter med noen av de beste innen NoDig i Norge og Sverige.

-Vi håper dette tilbudet kan være med å skape enda større interesse og forståelse for NoDig-metodene. Det er mange som er usikre på valg av metoder og hvilke fordeler og ulemper NoDig metodene kan føre med seg. SSTT konferansen i Oslo er stedet for å knytte nyttige kontakter og få svar på noen av de spørsmålene som den enkelte konferansedeltaker er opptatt av i sin hverdag, mener Teigland Folkedal.

 

NoDig eksperter
Fagpersonene kan eksempelvis gi råd om de enkelte metodene, egne erfaringer med ulike metoder og generelle råd om anskaffelser, tildelingskriterier og kontraktsbestemmelser.  Alle deltakere på konferansen vil få et gratis eksemplar av håndboka «ABC for gravefri framtid», der flere rådgivere og entreprenører har vært bidragsytere.
Vi stiller med to kyndige team på standen til HelpDesk, og tror de er i stand til å gi gode svar på det meste, sier prosjektlederen for årets SSTT konferanse i Oslo.
De to teamene har denne sammensetningen:
Senioringeniør Trym Trovik i Bergen kommune, daglig leder i Olimb Offshore Peer-Christian Nordby, og Sweco`s regionleder for infrastruktur i Oslo, Espen Killingmo.

Team 2 består av senioringeniør Frode Berteig i Bærum kommune, prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS og sivilingeniør Ellen Margrethe Jahren Randa i Asplan Viak.