Høring: Krav til kummer, armatur og flenseskjøter, med tilhørende veiledning

Publicerad: 6 januari, 2021

Norsk Vann: Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om forslag på krav til kummer, armatur og flenseskjøter med tilhørende veiledning. Frist for innspill er mandag 15. februar 2021.

 

Bakgrunn

Norsk Vann og rådet for Norsk Vannstandard arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett nytt, helhetlig produkt. Les om bakgrunnen for arbeidet her.

 

Krav til kummer, armatur og flenseskjøter

Forslag på krav, med tilhørende veiledning, er utarbeidet av Norsk Rørsenter AS i samarbeid med Norsk Vann. Prosjektleder i Norsk Rørsenter har vært Kjetil Flugund. 

Kravene finner du her: 

Mer tilhørende veiledning finner du her:

Kravene er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet. 

  • Kravene skal være tydelige og bestemte.
  • Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
  • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.
  • Funksjonskravene gjelder overordnede formål og oppgaver.

Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.

Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, med tilhørende veiledning, slik at vi sammen former de riktige kravene med god veiledning for framtiden. 

Send dine innspill til Astri Fagerhaug innen mandag 15. februar 2021.

Les mer

Astri Fagerhaug/Norsk Vann