Kristina Hall i finalen som Årets person inom hållbart byggande

Publicerad: 12 november, 2020

Kristina Hall, programledare för VA SYDs skyfallshantering Tillsammans gör vi plats för vattnet. Foto VA SYD

Kristina Hall, programledare för VA SYDs skyfallshantering Tillsammans gör vi plats för vattnet. Foto VA SYD

- Det är väldigt roligt att dagvatten och frågan om hur vi använder vatten på ett bättre sätt uppmärksammas som en viktig del i det hållbara byggandet. Detta är ett stort steg i vårt arbete över att förändra synen på hur vi hanterar vatten i samhället, säger Kristina Hall, programledare för VA SYDs skyfallssatsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Hållbarhet inom byggande har länge handlat om solceller, energiförbrukning och materialval. Men hantering av dagvatten är en minst lika viktigt fråga för framtidens hållbara städer. Det finns också ett ökande intresse i samhället för att ta hand om regnvatten. 

Många av de lösningar som finns för att motverka översvämning vid skyfall skapar också andra mervärden – både ekonomiska, ekologiska och sociala. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende, gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla. Att skörda regnvattnet i en tunna vid villaknuten eller i större magasin i stadsmiljön sparar på vårt värdefulla dricksvatten. Det finns ett stort och växande intresse kring återanvändning av vatten, här finns det enorma möjligheter framöver.

- Årets finalister i Sweden Green Building Awards visar att insikten om klimatförändringarna och dess konsekvenser tydligt påverkar de beslut som tas i vår sektor. Det här är en positiv trend som behöver premieras, visas upp och stärkas, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

Kristina Hall har under många år arbetat med dagvattenfrågor i stadsbyggnadsprocesser. Hon är en uppskattad föreläsare hos kommuner, universitet och branschorganisationer. Kristina har också varit engagerad i branschorganisationen Svenskt Vattens arbete med att ta fram råd och rekommendationer för hållbar dagvattenhantering. Sedan 2017 är hon programledare för VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

- Priset är kvitto på det arbete alla kompetenta och engagerade kollegor, både i arbetsgruppen för Tillsammans gör vi plats för vattnet och i övriga VA SYD gör, varje dag, dygnet runt, säger Kristina Hall.

 

FAKTA

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö och Lund. Satsningen startade i Malmö 2017 och i Lund 2020. Satsningen handlar om praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Det är en spjutspets där VA SYD kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs. 70 % av stadens mark är kvartersmark där kommunala aktörer inte har rådighet. Att få dessa 70 % att göra åtgärder för att ta hand om regn som faller på deras mark är ett av satsningens huvudfokus.

Sweden Green Building Award

Bygg- och fastighetssektorn står inför extremt stora utmaningar. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och för att nå dit behöver hela sektorn radikalt reducera sin klimatpåverkan samt arbeta innovativt med hållbarhetsfrågor. Ett viktigt verktyg i detta arbete är certifieringar. För att premiera de aktörer som leder utvecklingen mot en grön omställning delar SGBC årligen ut den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Green Building Award. Årets person inom hållbart byggande blev Hans Wallström, Skanska.

VA SYD