Min Hverdag: Sverre Tragtehon

Publicerad: 4 november, 2020

1. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Nå i korona-tider sitter jeg mest bak en skjerm, enten i møter eller så kommuniserer jeg med kollegaer, rådgivere, kunder og andre om spørsmål rundt material eller kommersielle saker.

Ellers er jeg glad i å komme meg ut, og når jeg har mulighet så reiser jeg gjerne ut på byggeplass eller til våre kunder og samarbeidspartnere – å treffe mennesker er viktig!

2. Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå?

Jeg jobber mye med tekniske spørsmål mot ledningseiere og rådgivere, samt bransjespørsmål rundt material opptar en del av tiden min.

Det er mange spørsmål ute i markedet som skal besvares – alt fra levetid til hvordan man monterer våre rør og rørdeler, samt spørsmål om å utvikle eller videreutvikle produkter.

Vi har nylig videreutviklet vårt sjøledningskonsept SESU-pipe, til større dimensjoner. Dette har krevd mye arbeid med beregninger og forberedelser, sammen med kollegaer og samarbeidspartnere.

I tillegg er det så klart mange interne oppgaver som skal løses, og mye samarbeid internt for å bli bedre hele tiden.

3. Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din?

Å finne løsninger!

Det å finne gode løsninger på noen sitt problem er veldig inspirerende og givende. Noen ganger er det store prosjekter med komplekse utfordringer, andre ganger kan det være å bidra med enkle råd.

Alle har vi en arbeidshverdag, og om jeg kan hjelpe noen å komme videre, så er det inspirerende – om løsningen er NO-Dig og PE-rør, så er det så klart ekstra givende😊

 

4. Hva mener du er den viktigste oppgaven SSTT står overfor akkurat nå?

Det er vanskelig å skulle være dommer over noe slikt, men å dele og spre kunnskap og informasjon er alltid viktig.

Både ledningseiere og rådgivere bør løfte kunnskapsnivået rundt om i landet, slik at metodene kan tas enda mer i bruk.

Kristine Olasdatter

Etiketter:

Min Hverdag