-Nå må vi skru opp tempoet!

Publicerad: 27 februari, 2016

-Vi klarer oss ikke uten vann og avløp. Vi vil ikke kunne fungere dersom dette ikke er på plass, og nå er tiden inne for å satse på alle fronter, og vi må satse mer på gravefritt for å få mer ut av pengene.

Det var en offensiv direktør i Norsk Vann som svarte på de to spørsmålene om hvorfor og hvordan det skal satses på vann- og avløpsinfrastrukturen under sitt foredrag på Arctic Entrepreneur på Gardermoen.  Hofshagen er en av hovedforedragsholderne også under SSTT 2016 i Oslo 20.-21.mai.

-Vi bor i et vannrikt land, men vi er et krevende land med tanke på infrastruktur. Vi har krevende topografi og teleproblematikk. I tillegg har vi krevende klimautfordringer, slo Hofshagen fast.

Under Arctic Entrepreneur gjentok direktør Toril Hofshagen at norsk vannbransje har store utfordringer for å komme opp på et akseptabelt nivå.
Norsk Vann slår fast at det er nødvendig med en dobling i fornyingstakten fram til 2040 for å komme ajour. Vi må ta i bruk gravefrie løsninger for å få gjort mer for pengene, raskere, sa en offensiv Norsk Vann direktør
-Det er viktig at vi skrur opp tempoet så raskt som mulig, slo Hofshagen fast.
Hun mente behovene vil variere mellom de ulike kommunene. Noen kommuner har et forholdsvis nytt ledningsnett, mens andre har et betydelig eldre ledningsnett. Hver kommune må utarbeide lokale planer, mener hun.

Smertens barn
Hun karakteriserte de private stikkledningene som et «smertens barn».  Det er en formidabel infrastruktur som private huseiere står ansvarlig for.
-Vi må ta et kollektivt løft også inn på dette segmentet, sa Hofshagen.
-Vi må satse på alle fronter. Vi har snakket lenge nok. Alle må brette opp armene og komme i gang. Investeringsbehovet for å komme opp på en akseptabel standard er 500 milliarder kroner.
Mange kommuner trenger nytt ledningskartverk, god tilstandskontroll og de trenger ambisjoner for nybygging.

Verktøykassa
-Vi må utvikle verktøykassa, og vi må få opp bestillerkompetansen. Byggekontroll er også viktig.
Det aller viktigste er å styrke gjennomføringsevnen, understreket hun. Det betyr at penger, planer og personell må på plass.
-Vi har nok av planer. Det er ikke noen mangel her. Rapporter er utgitt og flere er under produksjon.
Det er egentlig ikke hindringer når det gjelder penger heller. Det må arbeides for forståelse for økte gebyrer, slik at vi får gjort jobben. Det betyr en betydelig styrking av kommunale tekniske etater og  tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og den enkelte region, mente Hofhagen.
-Nå må nye anlegg utføres på en måte som gjør at de holder i nye generasjoner. Vi har nok av synder som er gravd ned i norsk infrastruktur. Vi har ikke råd til å gjenta disse syndene.
Hofshagen trakk fram nødvendigheten av at bransjen jobber sammen for å nå felles mål under bakken og løfte dette fram for bevilgende myndigheter.