200 riksdagsmotioner med koppling till vatten

Publicerad: 21 oktober, 2020

Foto Jan Bjerkesjö

Foto Jan Bjerkesjö

En gång om året, vid den allmänna motionstiden, får riksdagsledamöterna lämna motioner om alla frågor som riksdagen beslutar om. I år började allmänna motionstiden den 8 september och slutade den 6 oktober.

Riksdagens ledamöterna lämnade in ca 3 700 motioner i år. Den allmänna motionstiden är viktig, bland annat för att ledamöterna kan motionera fritt om frågor de och deras partier tycker är viktiga.

Svenskt Vatten har gjort en djupdykning i motionsfloden och skriver: "Det gläder oss därför enormt att VA-frågan börjar få ett allt större utrymme – både i den allmänna debatten men också i partiernas sammanträdesrum. I år har inte mindre än runt 200 motioner, på olika vis, kopplingar till vatten. Många ledamöter har arbetat väldigt hårt och lämnat in en rad olika förslag som är viktiga för VA-organisationernas fortsatta arbete.  

Under året har vi på Svenskt Vatten haft en lång rad möten och samtal med våra politiker i riksdagen. Vi har lämnat otaliga inspel, underlag och påtalat vikten av att arbeta med VA-frågan på högsta nivå. Funderingar kring finansiering, investeringstryck, kapacitetsutbyggnad, lagstiftning, regelkrångel, kompetensförsörjning, forskning, innovation, automatisering, näringsåterföring, cirkulär ekonomi, säkert dricksvatten, VA-infrastrukturens hållbarhet och mycket mer har avhandlats. Och dialogen med våra politiker har verkligen varit god, där vi tillsammans vänt ut och in på argument, infallsvinklar och kloka inspel. Inte minst visar det sig nu när vi genom en lång rad motioner kan se att vi gjort avtryck. För den som fortsatt vill läsa mer vad som står i motionerna går det bra att göra det här.  

Vatten är en lyx vi i Sverige numera tar för given. Så kommer vi inte kunna fortsätta in i framtiden. Det är tydligt, och enormt glädjande, att våra politiker ser det också."

Svenskt Vatten