No-Dig tematreff i Bardu om ledningsfornyelse avløpsledninger og kumrenovering avløp

Publicerad: 11 september, 2020

I samarbeid med SSTT og byggherre Bardu kommune inviterer VVS24 AS og No Dig Miljø AS fagtreff på Setermoen torsdag 17.september. Det er prosjekter under utførelse der én entreprenør arbeider med strømperenovering av stikkrenne/avløpsledninger (VVS24 AS) og det andre firmaet No Dig Miljø AS arbeider med kumrehabilitering.

For rehabilitering av avløpsledningene benyttes det Brawoliner med epoxy som herdes med steam, men det vil bli informert om andre strømpealternativer for å forklare hvorfor denne strømpetypen er valgt. Renoveringsmetodene er semistrukturelle, dvs. det er forutsatt at de gamle avløpsledningene har en viss restlevetid som skal utnyttes 

I forbindelse med dette fagtreffet vil No Dig Miljø AS være tilstede og vise frem hvordan de renoverer avløpskummer NoDig (gravefritt). No Dig Miljø AS benytter sementbasert renovering av kummer og de vil gjennomgå de ulike fasene samt produktene som renoveringen omfattes av. De vil også fortelle hvilke rammebetingelser slik kumrenovering har.

Ettersom vi skal være utendørs hele dagen, må deltakere ta med synlighetstøy og egnet skotøy.

Det er forutsatt at alle kommer i egen bil og vi møtes ved Circle K på Setermoen hvor første anlegg skal vises frem. 

Vel møtt!

Påmeldingsfrist 16.09.2020.

NB! Pga. kort påmeldingsfrist ber vi at dere melder dere på så snart som mulig slik at vi kan planlegge for antall personer og smitteverntiltak

Les mer och påmelding här