Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

Publicerad: 12 augusti, 2020

Ny SVU-rapport: Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.

Rapporten ger en översikt av arbetet som genomförts inom forskningsprojektet Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning (RiBS).

Rapporten beskriver den beslutsstödsmodell som har utvecklats och ger exempel på tillämpning. Dessutom beskrivs hur mikrobiologiska risker kan uppskattas och hanteras i olika delar av dricksvattensystemet – i råvatten, beredning och distributionsnät.

Rapporten har författats av Lars Rosén (Chalmers), Andreas Lindhe (Chalmers), Viktor Bergion (Chalmers), Ekaterina Sokolova (Chalmers), Mia Bondelind (Chalmers), Annika Malm (RISE), Thomas Pettersson (Chalmers), Nashita Moona (Chalmers), Victor Vinas (Chalmers), Kathleen Murphy (Chalmers), Lars-Ove Lång (SGU), Kaisa Sörén (SVA), Åsa Sjöling (KI).

Läs mer

SVU-rapport