Kurs i schaktfritt ledningsbyggande med delvis nytt material

Publicerad: 3 juli, 2020

Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten, är en av kursledarna i Schaktfritt ledningsbyggande.

Fredrik Johansson, Göteborg stad Kretslopp och vatten, är en av kursledarna i Schaktfritt ledningsbyggande.

SSTT och Svenskt Vatten står bakom grundkursen Schaktfritt ledningsbyggande som kommer att arrangeras 24-25 november. Innehållet är i stora delar detsamma som tidigare utbildningar, men eftersom SSTT nu håller på att ta fram projekteringsanvisningar och metodbeskrivningar så kommer vissa delar av materialet att revideras, enligt Fredrik Johansson, byggledare vid Göteborg stad Kretslopp och vatten samt medlem av SSTT svenska arbetsgrupp.

Vi ställde några frågor till Fredrik Johansson, som tillsammans med Mikael Hölttä, NSVA, kommer att vara kursledare.

Är det här en helt ny utbildning eller har den samma innehåll som tidigare kurser i Svenskt Vatten? 

- Det är mestadels samma innehåll som tidgare, men eftersom SSTT just nu håller på att ta fram projekteringsanvisning och metodbeskrivning så kommer vissa delar av materialet revideras.

Om det är något nytt i kursen - i så fall vad och varför? 

- Vi har tidigare att jobbat med att varva teori med praktik, men vi hoppas få med fler övningar. Vi försöker också jobba med filmer och animationer för det ger en bra introduktion.

Om COVID-19 fortfarande ställer till problem i november, blir kursen då ett webbinar? 

- Det är något som SSTT och Svenskt vatten får diskutera.

Är tanken att utbilda andra "lärare" i november så att kursen kan arrangeras av andra kursledare på andra platser i landet? 

- SSTT har beslutat att flera lärare ska vara tillgängliga för att hålla utbildning. Utöver Mikael och jag som håller kursen har SSTT vaskat fram tre andra framtida kursledare som kommer vara på plats. De har också erfarenhet av schaktfritt så det kommer vara mycket erfarenhet på plats för höstens kurs.

Vilka är de viktigaste kunskapsluckorna som kursen fyller? 

- Kursen ger en bra översikt över vilka metoder som finns och vilka metoder som kan lämpa sig var. På kursen så brukar vi vara tydliga med vilka metoder som kräver enklare projektering och vilka som kräver mer komplicerad projektering. Vi försöker också förmedla de erfarenheter som vi har från schaktfritt och vad man kan lära sig från de och vad man skulle gjort annorlunda.

Är din känsla att intresset för schaktfria lösningar ökar?

- Jag skulle säga att intresset för schaktfritt är stort i vårt närområde (Göteborg) på grund av att vi både förtätar staden och har många infrastrukturprojekt där schaktfria metoder används.  

Jan Bjerkesjö