Planlegger to nye NoDig kurs i høst

Publicerad: 11 maj, 2020

Forelesere og kursledere som delte av sin kompetanse under forrige kurs på Gardermoen. Fra venstre: Salgssjef Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying, prosjektleder Hendrik Panman, Kjeldaas AS, Borghild T. Folkedal, leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT og rådgiver i Asplan Viak AS, kursleder og prosjektdirektør i Sweco Norge AS, Espen Killingmo. Foto: Odd Borgestrand

Forelesere og kursledere som delte av sin kompetanse under forrige kurs på Gardermoen. Fra venstre: Salgssjef Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying, prosjektleder Hendrik Panman, Kjeldaas AS, Borghild T. Folkedal, leder av den norske arbeidsgruppa i SSTT og rådgiver i Asplan Viak AS, kursleder og prosjektdirektør i Sweco Norge AS, Espen Killingmo. Foto: Odd Borgestrand

Det planlegges også et nytt kurs på Gardermoen i midten av november. Endelig dato for dette kurset er foreløpig ikke fastsatt. Kurset i Bergen vil følge stort sett samme mal som de tidligere NoDig-kursene, som har samlet god deltakelse, sier kurslederne Espen Killingmoe og Borghild T. Folkedal i den norske arbeidsgruppa. De håper forholdene legger seg godt til rette for avvikling av kurset på Clarion Hotell Bergen Airport.

Bærekraftig teknologi

I dette kurset slås det fast at NoDig-teknologien er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart, som for eksempel butikker og annen næring i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.
-Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.  Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og økt bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig, sier SSTT-leder i Norge, Borghild T. Folkedal.

På tide å tenke nytt
SSTT-ledelsen i Norge har også lagt merke til uttalelsene fra to tidligere masterstudenter ved NMBU på Ås som i sin masteroppgave slår fast at det er på høy tid at norske ledningseiere tenker nytt og samarbeider tettere rundt sin praksis for fornyelseplanlegging for å ta igjen det store etterslepet i vann og avløpsnettet.

De to tidligere masterstudentene Sofie Fjelle og Andrea Loe Rønvik har kartlagt situasjonen i 59 norske kommuner, og registrerte blant annet at snaue 40 prosent av kommunene har liten eller ingen erfaring med NoDig-metoder, og mener konvensjonell graving fortsatt er det tryggeste og mest hensiktsmessige. Det er de store bykommunene som ser de store miljømessige og økonomiske fordelene ved å benytte NoDig-metoder.

Ledningseiere og rådgivere
Høstens kurs er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger. Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Konsulenter og entreprenører med solid erfaring innen NoDig-prosjekter vil delta aktivt med veiledning og råd.

Espen Killingmoe, som til daglig er prosjektdirektør i Sweco forteller at kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Sentrale stikkord er tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.
Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg. I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter. Vi belyser prosjekter som gikk svært bra, men ser også på prosjekter der resultatet ikke ble som forventet, sier Killingmo.

Klikk her for mer informasjon og påmelding