Spår av coronaviruset i avloppsvatten kan förutspå andra våg

Publicerad: 5 maj, 2020

Stockholms avloppsvatten innehåller tydliga spår av det nya coronaviruset visar KTH:s första analys. Högst koncentrationer återfanns vid Bromma reningsverk, skriver Dagens Nyheter.

Första analyserna av Stockholms avloppsvatten, som gjorts av KTH, visar förekomst av covid-19 i samtliga av de fyra prover som tagits vid två tillfällen i Bromma och Henriksdal under april månad. I Bromma avloppsreningsverk återfanns de högsta koncentrationerna. Halten ökade mellan första och andra provet vid Henriksdal.

Virusanalyserna kommer att jämföras med testdata från andra länder.

– Redan i veckan kommer proverna från norra Italien, där vi förväntar oss en högre virushalt. Det viktiga nu är att optimera metoden för att kunna utveckla ett tidigt varningssystem, säger Zeynep Cetecioglu Gurol, som leder projektet.

Läs mer

Jan Bjerkesjö