Många omedvetna om långa handläggningstider

Publicerad: 5 maj, 2020

Fyra respektive sex månader behöver Trafikverket för att behandla en ledningskorsningsansökan.

Fyra respektive sex månader behöver Trafikverket för att behandla en ledningskorsningsansökan.

Vid olika projekt behöver en ledningskorsningsansökan skickas in till Trafikverket när det gäller väg och järnväg. Vad många inte känner till är att handläggningstiderna är relativt långa.

- Ansökan för väg ligger kring fyra månader och för järnväg vid sex månader. Det här är något som många inte känner till. En ansökan behöver alltså planeras in i god tid, säger Stefan Tobiasson vid Johan Lundberg.

Stefan har erfarenhet av 250 projekt med ansökningar till Trafikverket. Det finns många exempel på där uppdragsgivaren inte alls känt till handläggningstiderna och därför inte lämnat in ansökningar tidigt i projekten.

- Trafikverket har sagt att man har som målsättning att korta ned tiden, men den har legat på fyra respektive sex månader relativt stabilt.

Inför projekt ska områden geoundersökas och när det gäller sonderingstillstånd har Johan Lundberg nu fått en ”gräddfil” in i Trafikverket med betydligt kortare handläggning. Däremot så behöver man också tillstånd för att köra ut med maskiner i terräng, vilket ska ansökas hos Länsstyrelsen. 

- Den handläggningstiden ligger kring en månad och det är ju acceptabelt. Det tar ju lite tid att kontraktera entreprenör så det är normalt inget som sinkar ett projekt på samma sätt som ansökningar till Trafikverket, säger Stefan Tobiasson.

Hans uppmaning till uppdragsgivare är tydlig:

- Se till att ansökningar ligger tidigt i projekten. Det är mycket pengar som kan gå till spillo om man inte är medveten om vad som gäller!

Jan Bjerkesjö