Schaktfritt för renovering av läckande gasledning

Publicerad: 9 april, 2020

Bilder från arbetet med läckande gasledning i centrala Stockholm. Foto NCC NoDig.

En läckande gasledning på Scheelegatan i centrala Stockholm krävde snabba insatser av NCC NoDig i ett projekt som växte till en mer omfattande renovering av de över hundra år gamla ledningarna.

- Vi valde tillsammans med NCC NoDig schaktfritt för att minimera tidsåtgång, kostnad, miljöpåverkan och påverkan för tredje man. Flertalet sträckor renoverades även under tryck inför framtida ledningsrenoveringar så samma gropar inte behöver schaktas igen, säger Johan Skansing, Chef för Drift och Underhåll på Gasnätet i Stockholm AB.

Schaktfritt och relining är en grundförutsättning för Gasnätet i Stockholm att förnya ledningar i tätort, med en faktor 4 i lägre kostnad och överlägset ur de andra aspekterna som miljöpåverkan, störning för tredje man.

 

Ledning läckte gas

I september ifjol upptäcktes att en gasledning på Scheelegatan i Stockholm läckte gas. Det var inledningen till 60 hektiska arbetsdagar för NCC Nodig.

- Läckan upptäcktes precis innan en planerad förnyelse av beläggningen skulle påbörjas och vi kunde med kort varsel göra en större renovering på ledningen från 1800-talet och nu syns det inte att vi varit och jobbat på ledningen, säger Erik Nilsson NCC NoDig.

De befintliga gasledningarna var över hundra år i gråjärn och stål. Gasnätet Stockholm AB och NCC valde schaktfritt för att minimera tidsåtgång, kostnad och miljöpåverkan och inte minst påverkan för tredje man.

- Särskilt utmanande var den intensiva trafiksituationen och att flertalet sträckor var enkelmatade. 

 

Sliplining som lösning

NCC valde sliplining och live mains insertion, sliplining under tryck, som lösning på projektet. 

- Flertalet sträckor renoverades under tryck inför framtida ledningsrenovering så att samma gropar inte behöver schaktas igen samt för att så få kunder som möjligt ska bli utan gas under renoveringsarbetet, säger Erik.

Hade man valt schakt hade tidsåtgången varit tre gånger längre och kostnaden cirka 10 miljoner högre.

- Eftersom det började som en akutläcka så är projekteringen minimal, men resultatet strålande. Det blev en minimal påverkan på trafik och inga avbrott för kunder i onödan. Bra samarbete med staden, UE och leverantörer, säger Erik Nilsson.

Tack vare att jobbet hann utföras inom en kort tid så blev det också klart innan permanent förnyelse av asfaltsbeläggningen blev klar. Också det en kostnadsbesparande del värd att uppmärksamma.

 

Projektfakta

Kund: Gasnätet Stockholm AB

Plats: Scheelegatan Kungsholmen Stockholm

Tid: September - november 2019

Befintlig ledning: 320 m DN200 gråjärn, 100 m DN250 gråjärn, 110 m DN100 grå

Ledningsdjup: i snitt 2 m

Ledningstyp: gas

Teknisk lösning: sliplining och Live mains insertion (Sliplining under tryck)

Ny ledning: PE180 ca 450 m och PE90 ca 130 m samt flera servissträckor 63/40, PE med och utan kappa sdr 17 och sdr11 med och utan tunn skyddskappa

Ungefärlig tidsbesparing vs schakt: Bara schakt 3 gånger så lång tid exklusive trafiksituationen

Ungefärlig kostnadsbesparing vs schakt: minst 10 miljoner

Jan Bjerkesjö