NSVA och NCC går över ån efter avloppsvattnet i Bjuv

Publicerad: 13 mars, 2020

Foto NCC Nodig

NCC Nodig förbereder nu ett projekt i Boserupsbäcken i Bjuv. En huvudledning för spillvatten ska relinas på en sträcka av omkring 300 meter. Men det är inte den stora utmaningen.

- Ett par av brunnarna står ute i bäcken och med det myckna regnandet den senaste tiden har vi fått bygga ramper för personalen att arbeta från, säger arbetsledaren Lars Göransson NCC Nodig.

Reliningen av huvudledningen för spillvatten sker längs Boserupsbäcken genom centrala Bjuv. Ledningen är från 1963 och inte en av de äldsta, men med sitt läge i och längs bäcken, samt som en samlingsledning mot reningsverket, är den utsatt för mycket stora belastningar och inläckage. Utmaningen ligger bl.a i att två brunnar står ute i bäcken, men även att två andra brunnar ligger ca två meter under gummiasfaltbeläggning vid en lekplats.

 

Svårt bygga rampner
Mycket regn har gjort det svårt att bygga ramper för personal att arbeta från.

- Vidare har vi fått bygga tillfällig väg för att installationsbil, spol och kranbilar ska komma i närheten av brunnarna. Dessutom var tre brunnar dolda och trots idogt sökande hittade vi inte två av dem förrän vi skickade in en extra stark sond av typen vi använder för styrbar borrning fastsatt på en robot som ställde sig i brunnarna. Först då visade det sig att ritningsunderlaget inte stämde, brunnarna vi letade efter låg i annan riktning med locken cirka 2,5 meter under mark och med ledningsdjup på nästan sex meter, med en nybyggd lekplats över.

- Den starka söksonden från styrbar borrning var avgörande för att hitta brunnarna, så tack vare att vi hade även den metoden i avdelningen löste det sig snabbt. Hålet för att ta fram brunnen under lekplatsen togs fram med hjälp av en grävsug, för att minska storlek på schakt och för att slippa stå på gummiasfalten med en grävmaskin. Sedan har tillfälliga vägar, ramper i bäcken och andra åtgärder adderats för att komma till utan att skada omgivningen lösts på normalt sätt.

NCC Nodig infodrar avloppsledningen med glasfiberarmerat foder.

- I detta fallet indragare, bland annat på grund av att vi inte kommer i direkt kontakt med brunnarna, utan får stå en bit ifrån med installationsenheten.

 

Överpumpning en utmaning
Lars Göransson menar dock att den största utmaningen kan bli något annat.

- Att lösa överpumpningen blir kanske den största utmaningen, förberedelser för det börjar denna veckan. Sträckningen passerar tre vägar och två järnvägar, så fem stycken tunnlar, där överpumpningsledningen måste läggas genom bäckens tunnel. 

- Infodringen börjar denna vecka och är planerad att ta cirka en och en halv vecka. Därefter återställer vi området, höjer brunnarna och lagar lekplatsen. Så ibland tar kringarbeten mycket mer tid än själva arbetet i sig. Det är väl det som är det speciella i detta fallet, men det är det som är roligt och intressant att kunna lösa till kunden.

 

Fakta:

Projekt: Boserupsbäcken etapp 3, Bjuv

Tid: V6-V12

Befintlig ledning: 450mm Betong och lerrör 300m

Ledningsdjup: 2-5 m

Ledningstyp: Spillvatten

Teknisk lösning: Strumpinfodring

Ny dimension: 440mm Armerat flexibla foder härdat med UV-ljus

Tidsbesparing vs schakt: I stort sett omöjlg att schakta pga läget utmed en bäck

Utmaning: Överpumpning är svår pga tillgänglighet och inläckade

Jan Bjerkesjö