Styrd borrning i skyddsvärd miljö

Publicerad: 9 mars, 2020

Foto Styrud

I Marks kommun, liksom i många andra, pågår utbyggnad av ledningsnät för vatten och avlopp där tillväxt medför behov av ökad kapacitet. Styrud har ingått som en kugge genom medverkan i ett delprojekt för spillvatten i Hedbo, Skene, med styrd borrning på två sträckor och en sänkbrunn för renssystemet.

Sedan 2013 pågår ett projekt där sammanlagt tre mil nya ledningar för vatten och avlopp ska ned i marken. Ledningsbyggnaden utförs i partnerskap mellan Marks kommun och Skanska fram till år 2021. Styrud har deltagit med styrd borrning i ett delprojekt för spillvatten.

– Vi har borrat för två ledningar och i borrsträckan finns både väg, järnväg och en ravin. Vi har rört oss i vad man kallar skyddsvärd miljö och där har vi fått vara extra varsamma och planera noga vid varje förflyttning och placering av våra maskiner, säger Kim Granell som varit Styruds projektledare i Skene, och så fanns det fornlämningar att ta hänsyn till.

En cirka tio meter djup sänkbrunn med en diameter på 3,20 meter anlades för renssystemet; ett luftsystem som ser till att sediment skjutsas vidare i ledningarna och inte orsakar stopp. Styruds stora grävmaskin JCB JS300 med sin extra långa teleskoparm användes till sänkbrunnen. En 130 meter lång styrd borrning utfördes sedan med stor precision tvärs igenom genom sänkbrunnen för en så kallad dykarledning på 400 mm.
Den andra borrningen var för en 250 meter lång självfallsledning på 630 mm i tämligen stor lutning och ned på nio meters djup under vägen och järnvägen. Över ravinen blev det en specialare, där ledningen vilar i en akvedukt. Till de båda borrningarna användes en D100-rigg för styrd borrning, tillsammans med anläggning för recycling av muddmaterialet under arbetets gång.

Styruds projekt startade i oktober -19 och slutfördes under februari månad.

Titta här på Styruds Youtubefilm över området

Styrud