Viktig tematreff om presis metode

Publicerad: 6 mars, 2020

Krysser under jernbane i full drift. (Alle foto: Steg Entreprenør / NYG Reklame)

Pilotrørsmetoden er lite brukt i Norge, men interessen er økende. 30 fagfolk møtte på tematreff med praktisk demo av den svært presise metoden. – Meget viktig for å øke kunnskapen i alle ledd, sier Nils Skretteberg i Steg Entreprenør AS.


Gardermobanen skal krysses med tre 813 mm stålrør. Der skal Nedre Romerike Vannverk (NRV) ha overføringsledninger for vann og avløp. Det var i utgangspunktet prosjektert styrt boring med DN900 og DN800 PE-rør som varerør for DN710 vannledning og DN560 pumpeledning for spillvann.

Risiko

Retningsstyrt boring i løsmasser med mellomrymming for etablering av så store dimensjoner medfører en viss risiko. Man forstyrre massene, og dermed skape setninger.

Denne kryssingen skal føres under høyhastighets jernbane i drift. Setninger i massene skal absolutt ikke skje.

Derfor besluttet NRV i stedet å gå for pilotrørboring med stål varerør, for å minimere risikoen for overflateforstyrrelser.

Tematreff om pilotrørsmetoden

Det var settingen – no pun intended – da NRV sammen med hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS, Steg Entreprenør AS, Østergaard AS og SSTT inviterte til tematreff om kryssing med pilotrørsmetoden.

Metoden presser stålrørene inn i massene samtidig som massene tas ut med skrue. I front av røret brukes massene som en «propp» for å hindre innsig i rørfront.

– Dette gjør at det ikke er noen form for rystelser og ingen fare for setninger i form av innsig i rørfront, sier daglig leder Nils Skretteberg i Steg Entreprenør AS.

Selskapet utførte kryssingen i samarbeid med danske Østergaard AS, som har utviklet utstyret som ble benyttet.

Lite overcut

Overcut – det vil si økning i dimensjon ved borefront – er kun 10 mm større enn varerøret. Dette hulrommet kan fylles med «betong» etter avsluttet pressing og dermed eliminere faren for drenering av omliggende masser.

Man har også kontinuerlig kontroll på pressetrykket. Dersom man møter på en hindring som kan forårsake setninger vil operatøren straks se det i form av økt trykk.

Pilotrørsboring er ikke brukt mye i Norge. Steg Entreprenør AS har totalt gjennomført 15 prosjekter, og merker nå en økende interesse.

Anerkjent i Danmark

I Danmark er metoden vel anerkjent. Den beskrives ofte som foretrukken metode ved banekrysninger. Kløfta-kryssingen føyer seg til listen over godt gjennomførte kryssinger med metoden. Trygt gjennomført uten fare for jernbanen, og med varerør levert i henhold til bestilling.

– Erfaringene fra dette prosjektet har vært udelt positive. Vi har ikke hatt noen problemer med utførelsen, sier Skretteberg.

Styringssystemet og pressemetoden gjør at kryssingen kan gjøres med nær null avvik. Maksimalt 5 cm på 100 meter, for å være konkret.

God innsikt

30 personer deltok på tematreffet på Kløfta. Skretteberg er glad for å kunne invitere interesserte fagfolk fra alle deler av bransjen til et tematreff han mener er viktig for bransjen.

– Tematreff som dette får besøk av fagfolk fra alle deler av bransjen. Det gir forhåpentligvis god innsikt i tematikken. Det skaper debatt blant deltagere, og vi får vist temaet godt frem både i teori og felt. Vi synes selv vi fikk vist frem dagens tema pilotrørsboring godt. Deltagerne fikk forhåpentlig vis med seg noe ny lærdom hjem, sier han.

Teori og praksis

Tematreffet på Kløfta var delt i to: En teoretisk og en praktisk del.

– Det å kunne komme ut i felt etter hatt en teoretisk del inne på «skolebenken» er en fin måte å presentere de sakene vi har på hjertet. I NoDig-sammenheng er det fortsatt mange som ikke har den største kunnskapen, sier han.

Mange fagfolk er sjelden innom NoDig prosjekter. Derfor mener Skretteberg tematreff som dette er meget viktig for vår bransje.

– Vi trenger å øke kunnskapen og know-how-en blant alle aktører i alle ledd. Vi som arbeider med dette daglig må innse at det gjør ikke alle andre. Derfor må vi stå på for å spre vår kunnskap. Mer kunnskap vil hindre feil i bestillinger og fare for mislykkede prosjekter, sier han.

Han peker også på et meget godt samarbeid med Østergaard AS, hovedentreprenør Marthinsen & Duvholt AS og byggherre NRV IKS som sentral suksessfaktorer. Han stiller gjerne opp for andre som ønsker nærmere informasjon om pilotrør eller andre NoDig-metoder.

Orienterte om metode og bakgrunn

Øystein Rapp fra Sweco holdt et innlegg med presentasjon av prosjekteringen, bakgrunnen for valg av metode og litt bakgrunn om hele prosjektet for NRV og Ullensaker kommune.

Med så store rørdimensjoner under en jernbane med tre spor og togpasseringer hvert andre minutt, så er dette en kryssing med nokså spesielle krav.

  • Trafikken kan ikke forstyrres bortsett fra i et vindu på tre timer på nattestid. 
  • Det skal ikke oppstå rystelser eller andre forstyrrelser. 
  • Sporet kan ikke bevege seg overhodet så lenge det er åpent for trafikk. 
  • Det finnes ikke andre trasealternativer hvor kryssing kan unngås. 
  • Boringen måtte utføres presis, for å kunne krysse mellom to kryssende ledninger.

 

– Pilotrørmetoden er den mest presise vi har når det kontroll på retning og høyde. I tillegg er setningsrisikoen helt minimal. Pilotrøret gir også en «forkontroll» på hva man kan treffe på når hovedrøret følger bak, sier Rapp.

Han oppfordrer Bane Nor til å benytte erfaringer fra dette – og andre prosjekter – til å utforme retningslinjer for hvordan slike kryssinger skal utføres. Inkludert hvilken risiko de ulike metodene medfører. 

Nils Skretteberg, daglig leder i Steg Entreprenør AS.

Nils Skretteberg, daglig leder i Steg Entreprenør AS.