Den personliga säkerheten allt viktigare i arbetslivet

Publicerad: 2 mars, 2020

Mikael Ekmans företag FallSafe håller i utbildningar för personliga skyddsutrustningar. Foto Jan Bjerkesjö

Mikael Ekmans företag FallSafe håller i utbildningar för personliga skyddsutrustningar. Foto Jan Bjerkesjö

Vad gäller för arbete på hög höjd? Vad ska jag tänka på vid ställningsarbeten? Och vad gäller vid arbete i brunn? Sådana här säkerhetsaspekter är något som arbetsgivare och arbetstagare tittar allt mer på, inte minst med tanke på att statistiken visar att en person dör på jobbet varje vecka i Sverige.

Den personliga skyddssutrustningen var ämnet för Mikael Ekman från FallSafes föredrag vid STVF:s Teknikträffen i slutet av januari. Lagar och regler finns på Arbetsmiljöverkets när det gäller fallskyddsutrustningar, men det är ingen garanti på att dessa efterföljs ute på svenska arbetsplatser.

Mikael Ekmans företag FallSafe håller i utbildningar när det gäller vad som gäller i olika situationer och vilken utrustning som bör användas.

- Det gäller för företagen att hitta ett bra koncept på vilka olika utrustningar som passar för olika ändamål och vilka behov man har.

 

Först förebygga
Prioritet ett är att först och främst förebygga att hamna i olyckssituationer genom bland annat en riskanalys.

- Jobbar du på hög höjd, som exempelvis tak, så är det flera saker man måste tänka på, som hur jag kopplar min utrustning, hur en fallande person fångas upp och hur mina fallskyddsblock fungerar. Finns det risk att halka ut över en vass kant till exempel? Här gäller det att ha rätt anpassad utrustning som är testad och godkänd för varje situation.

Det florerar många olika fabriksmodeller på marknaden och det är inte säkert att den utrustning som används är testa för just den användningsområdet. Man har glömt läsa instruktionsboken om exempelvis var man ska koppla utrustningen. Samma sak gäller arbeten i exempelvis brunnar. Hur får vi upp en person om något inträffar?

- Vi träffar på många olika kunder som vill ha vår hjälp med att upprätta en räddningsplan för just sina behov. Den utvecklar vi så att lagar och regler efterföljs.

 

Slarv i säkerhetstänk
Men det som inga lagar och regler kommer åt är om det slarvas i säkerhetstänket. Kanske ligger utrustningen på lagret många mil från där arbetet ska utföras, kanske tänker man att arbetet kan utföras ”som man alltid gjort”.

- Man sätter sig själv i en dålig och onödig dager. När vi utbildar så visar vi skarpa case om varför det är så viktigt att använda personlig skyddsutrustning på rätt sätt. Det är så oerhört viktigt att se över helheten innan man kör igång, vilken utrustning som ska användas, vilka riskerna är, hur räddningsplanen ser ut och vilka utbildningar som krävs.

 

Reflektera över risker
Stora byggföretag, som exempelvis Skanska, har en nollvision när det gäller olyckor, men det kan vara svårare för små företagare att hålla samma ambition.

- Man kanske inte reflekterar över riskerna på samma sätt eller helt enkelt inte känner till vilken information och vilken utrustning som finns att tillgå. Där har vi ett stort ansvar i branschen att få ut budskapet.

- Att ta onödiga risker är det ingen som tackar för. Slarvar man så kan det sluta illa. Vi brukar få responsen med ”aha-upplevelser” vid våra utbildningar. Det absolut viktigaste är att varje person ska komma hem vid arbetets slut med hälsan i behåll.

Allt fler beställare kräver nu att företagen och arbetarna har rätt utbildning för att utföra olika uppgifter. 

- Idag är det lätt att gå in i kompetensdatabasen för ID06 och kontrollera att man har utbildning för uppgiften. Saknas det får man helt enkelt inte tillträde. Visst innebär det kostnader, men arbetsplatsolyckor måste undvikas till varje pris.

Mikael Ekman höll föredrag på STVF:s Teknikträffen i slutet av januari. Foto Jan Bjerkesjö

Mikael Ekman höll föredrag på STVF:s Teknikträffen i slutet av januari. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö