NoDig-kurs i Bergen

Publicerad: 16 februari, 2020

Kurs i grunnleggende NoDig-metoder i Bergen.

Kurs i grunnleggende NoDig-metoder i Bergen.

– Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Da har vi kurset for deg!

Det sier Norsk Vann i sin invitasjon til et grunnleggende kurs i NoDig-metoder. 

– Hvorfor et kurs om NoDig metoder?

– NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering, er en bærekraftig teknologi. Metodene gir lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, mindre ulemper med støv og støy, sier kursansvarlig Espen Killingmo i SSTTs norske arbeidsgruppe. 

NoDig er normalt raskere å gjennomføre enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart som butikker og andre næringsdrivende i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert. 

Lavere terskel

NoDig-metoder er godt etablert, og brukes i stadig større omfang. Vanligvis i kombinasjon med graving, men der NoDig-metoder kan gi et betydelig redusert behov for graving. Men fortsatt er konseptet fremmmed for mange.

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

– Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner. Større bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag til det. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle deltagernes faglige nettverk, sier han.

Ledningseiere og rådgivere

Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger.

Det legges vekt på praktisk tilnærming til stoffet gjennom oppgaveløsning i grupper. Erfarne bransjeressurser fra både konsulent- og entreprenørside vil delta aktivt med veiledning og råd.

Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Viktige stikkord:

  • Tekniske data.
  • Bruksområder.
  • Fordeler og begrensninger. 
  • Strukturelle, semistrukturelle og ikke-strukturelle metoder. 
  • Fremgangsmåte ved forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig. 
  • Råd og tips for byggeledelse på NoDig-anlegg.

Praktiske erfaringer

– Vi legger også stor vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter. Hvorfor ble det bra? Eller minst like viktig: Hva var det vi ikke lyktes med i prosjektet? Deling av erfaring fra praksis er viktig, sier Espen Killingmo.

Han er sivilingeniør og kursansvarlig, og arbeider til daglig som prosjektdirektør i Sweco. Sivilingeniør Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak er også med som instruktør og veileder. I tillegg vil andre erfarne bransjefolk bidra med innspill de to dagene.

Her finner du mer info, program og link til påmelding.