Norsk Vann-sjefen blir med på årets VA Tour

Publicerad: 23 januari, 2020

Thomas Breen. (Foto: Norsk Vann)

Thomas Breen. (Foto: Norsk Vann)

Hvordan kan Norsk Vann hjelpe kommuner og industri med å møte fremtidens utfordringer i vann og avløp? Det skal Thomas Breen orientere om på årets VA Tour Norge.

Norsk Vann bidrar nemlig på seminarprogrammet på VA Tour Norge med foredraget «Norge trenger et krafttak for vannbransjen».

Der beskrives det hvordan de blant annet med kompetanse- og teknikkutvikling kan hjelpe kommuner og industri med å møte fremtidens utfordringer knyttet til investeringer i vann- og avløpssystemer.

Nyttig

– Vi synes det er nyttig å delta på VA-touren 2020. Her kan vi holde en åpen dialog med bransjen, samtidig som vi møter bransjefolk i kommunene, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

– Vi er svært glad for å ha Norsk Vann med på VA Tour Norge. Samarbeidet med Norsk Vann er veldig viktig for oss i VVP på mange fronter. Ikke minst når det kommer til en så stor og viktig satsing som VA-Touren, sier daglig leder Bjarne Haugland i VA og VVS produsentene VVP.

Han er en sentral drivkraft i VA Tour Norge.

De neste 20 årene skal kommunene i Norge investere nær 300 milliarder kroner i vann- og avløpssystemene. Det blir svært viktig at man nå evner å gjøre dette på en god nok måte for fremtiden, sier Norsk Vann selv om hva Breens foredrag vil fokusere på.

Norsk Vann jobber på mange områder for å bistå til at dette blir best mulig. 

Bistand til myndigheter og kommuner

Innsats overfor myndighetene er ett område, med utvikling av lovverk, nok kompetanse ut til kommuner og bransje samt få på plass et program for teknologiutvikling og innovasjon i bransjen. 

Bistand til kommuner er et annet innsatsområde, med å lage relevante fagrapporter, holde kurs og få på plass gode nettverk som kan avhjelpe de utfordringene som kommunene vil møte på de neste årene.

– På VA-touren vil de berøre temaer som vil være interessante for kommuneledelsene og bransjen forøvrig. Norsk Vanns presentasjon blir en del av et stort og velutviklet seminarprogram på VA Tour Norge som belyser nye og innovative løsninger for vannforsyning og overvann. Andre temaer som presenteres strekker seg fra sikkerhet i vannkummer til pumpeløsninger for håndtering av overvann til erfaringer med gategods og kumtoppløsninger, opplyser VA Tour Norge.

Hele seminarprogrammet kommer her etter hvert.

Mobil VA-messe

VA Tour Norge er verdens nordligste og Norges største omreisende VA-messe, og arrangeres nå for tredje gang.

Med mottoet «Vår kompetanse = din styrke» reiser Norges ledende VA-bedrifter rundt i hele Norge for å vise frem siste nytt og de nyeste produktene innen VA.

Gjennom utstilling og seminarer får de besøkende på turneen økt kompetanse og en mulighet til å ta del i den nyeste utviklingen. VA Tour Norge inviterer besøkende som jobber med VA innenfor kommuner, entreprenørselskaper, grossister og konsulenter med flere.

VA Tour 2020

VA Tour 2020