Hallingtreffs hederspris til Peer-Christian Nordby

Publicerad: 15 januari, 2020

Markedssjef i Olimb-konsernet og tidligere leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby, (t.v) ble i år tildelt Hallingtreffs hederspris. Juryens leder, Steinar Tragethon, var full av lovord om prisvinneren under prisutdelingen. (Foto: Odd Borgestrand)

Markedssjef i Olimb-konsernet og tidligere leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby, (t.v) ble i år tildelt Hallingtreffs hederspris. Juryens leder, Steinar Tragethon, var full av lovord om prisvinneren under prisutdelingen. (Foto: Odd Borgestrand)

Hallingtreffs hederspris 2020 er tildelt Peer-Christian Nordby. Han er markedssjef i Olimb-konsernet og en primus motor i SSTT og NoDig-miljøet.

300 deltakere på årets treff hedret denne nestoren i norsk vannbransje med stående applaus. Prisvinneren selv ble nærmest stum av overraskelse.

Det er ingen tvil om at alle som vet hva Nordby har utrettet gjennom 35 år i bransjen mener han er en meget verdig vinner. Prisen ble i år utdelt for sjuende gang.

Hedersprisen tildeles en person eller organisasjon som har vært eller er en ildsjel i VA-faget. Det var som vanlig daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som sto for prisutdelingen på vegne av organisasjonskomiteen for Hallingtreff.

En verdig vinner

Foregående år har prisen blitt tildelt kommunalt ansatte, konsulenter i VA bransjen, journalist i faget og i 2019, leder i Norsk Vann, som da var Toril Hofshagen.

– Prisvinneren startet i faget med praktisk utførende arbeid der han bygde erfaringer de første åene. Han har vist seg som en ildsjel som ga av seg selv for å løfte kunnskapsnivået kvaliteten i faget. Fagkunnskapen og erfaringen Nordby besitter frembringes og overføres på en ydmyk og god måte. En måte som bygger tillit hos mottageren, sa juryen i sin begrunnelse.

Nordby har vært deltager og foredragsholder på tidligere Hallingtreff, og har vist stor interesse for både rørfaget og praktikernes hverdag. Som mange som har startet med det praktiske arbeidet, lengter nok også Norby tilbake til «å utføre noe praktisk med henda». Men hans evner gjør at deltagelse og organisering av organisasjoner som arbeider med opplysning rundt faget, utdanning i faget, tredjeparts kontroll på anlegg, er der kraften og bidraget blir størst til felles beste for firmaet vedkommende jobber i. Ikke minst for NoDig-teknikken som metode til alle fornyelser av gamle ledningstrekk eller styrte boringer.

– Hallingtreff vil takke prisvinneren for en utrolig innsats gjennom de siste 35 årene i norsk vann- og avløps bransje, sa Steinar Tragethon.

Overraskende og hyggelig

Prisvinner Peer-Christian Nordby er en mann av få ord, og denne kvelden på Hallingtreff ble det heller ikke de mange ordene. Han innrømmet at hedersprisen kom svært overraskende, men svært hyggelig.

– Jeg må først og fremst takke arbeidsgiver Olimb som gir meg muligheten til å bidra i ulike verv og organisasjoner. Jeg brenner for kompetansedeling, og samarbeid med gode kolleger i Olimb, Rørinspeksjon Norge, Scandinavian Society for Trenchless Technology og Maskinentreprenørenes Forbund, opplever jeg som svært meningsfullt, sier Nordby 

36 år hos Olimb

Nordby har sin formelle utdannelse fra Høgskolen i Østfold. Han har i år 36 års fartstid hos Olimb.

Nordby startet i Råde-firmaet 10.mai 1984 og havnet rett «i grøfta» som rørfornyer. Nordby taler alltid praktikernes sak, og er opptatt av å heve kompetansen hos de som utfører jobben ute i felt.

Derfor har han i to perioder vært leder i Rørinspeksjon Norge. Han har vært aktiv medlem i den norske arbeidsgruppa i SSTT og han er også medlem i interimsstyret for det nye norske senteret for vanninfrastruktur, som er under oppbygging på Ås. 

– Nordby har tilegnet seg en enorm kompetanse. Derfor lytter bransjen til ham. Peer-Christian Nordby fremhever aldri seg selv. Han beholder roen i kritiske situasjoner og sier aldri nei. Derfor er han en nøkkelperson i firmaet, – godt likt både av kunder og kolleger over hele Skandinavia. Han er en person vi alltid kan stole på, sier hans nærmeste sjef og kollega, Tor-Erik Olimb.