– Innovasjon viktigere enn VA sektorlov

Publicerad: 15 januari, 2020

– Vi skal være forsiktig med å kreve løsninger, men være bevisst på hva vi ønsker. Bransjen snakker om å få en sektorlov. Vi trenger ikke det, men har behov for presise lovendringer, sa direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. (Foto: Odd Borgestrand)

– Vi skal være forsiktig med å kreve løsninger, men være bevisst på hva vi ønsker. Bransjen snakker om å få en sektorlov. Vi trenger ikke det, men har behov for presise lovendringer, sa direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. (Foto: Odd Borgestrand)

– Potent industri? Nei, leverandørsiden i norsk vannbransje er ikke det, sa direktør Thomas Breen i Norsk vann. Ber om mer innovasjon og forskning gjennom et øremerket teknologiprogram. Vil ha alle – også husstandene – med på spleiselag. VA sektorlov vil han ikke ha.

Direktør Thomas Breen i Norsk Vann fikk et spenstig og inspirerende møte med Hallingtreff mandag.

Bransjedirektører på Hallingtreff

Breen, MEF-direktør Julie Brodtkorb og RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen ble på Hallingtreff utfordret til å fortelle hva de tre organisasjonene har utrettet det siste året etter at de på fjorårets Hallingtreff kom med en rekke løfter.  

På vegne av Norsk Vann var det daværende direktør Toril Hofshagen som kom med løfter om en mer synlig bransjeorganisasjon. Det falt dermed i den nye direktørens lodd å forklare synligheten det siste året. 

Ilddåp for ny direktør

– Min ilddåp kom under Arendalsuka, der vi markerte oss mot politikerne. Vi må aldri undervurdere det som skjedde på Askøy. For Askøy var det en stor utfordring å håndtere media og sinte innbyggere. Takket være en dyktig varaordfører klarte kommunen å roe ned situasjonen og få innbyggerne på sin side i kampen for større fokus på sikkerhet i vannleveransene, fortalte Breen til de 300 deltakerne på årets Hallingtreff. 

Han maner til å være forsiktig med å kreve løsninger, men likevel være bevisst på hva vi ønsker. En VA sektorlov er ett eksempel. 

– Bransjen snakker om å få en sektorlov. Vi trenger ikke det. Men vi har behov for presise lovendringer. Vi må sikre gode leveranser. Nå kommer det et regjeringsnotat som handler om framtidens lovverk tilpasset vannbransjen. Det vil gjøre det enklere for alle involverte parter, mente Breen. 

Innovasjon og forskning

Breen tok til orde for et eget teknologiprogram for å sikre en framtidsrettet bransje. Det trengs innovasjon i bedrifter og forskning som er praktisk rettet. Et eget teknologiprogram har vært viktig for Norsk Vann. Organisasjonen har fått «noen kroner» til dette. 

– Målet er å få 100 millioner årlig. Vi foreslår at hver husstand også bidrar med en femtilapp øremerket til dette programmet. Her står også MEF, Huseiernes Landsforbund og Kommunes Sentralforbund sammen med oss, sa han. 

Ikke alle i salen var enig om at abonnentene skal være med på dette spleiselaget.

Kompetanse

Breen ser fram til å få det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur opp å stå. Det blir et viktig sted der alle kan drive samhandling og utvikling.

Dessuten har Norsk Vann har nettopp undertegnet en avtale med Høgskolen Innlandet om å etablere et studium som gir fagbrev innen VA.  

Norsk Vann samarbeider også tett med SINTEF og NTNU for å skaffe prosjektmidler. Breen er enig i at Norsk Vann har en viktig rolle for å utvikle bransjen.  

– Vi må standardisere og være i dialog om framtida. Vi skal levere, ikke bare komme med løfter. Jeg tror 2020 blir et år med gjennomslag for norsk vannbransje, sa Breen. 

MEF ville starte et opprør

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF deltok i programmet via et video-intervju. I fjor oppfordret hun vannbransjen nærmest til å starte et opprør mot politiske myndigheter for å sikre framtida for norsk infrastruktur. 

– De som oppnår noe er de som er pågående. Vi skal mase så mye at de nærmest kaster opp på statsministerens kontor når vi hver eneste uke ringer og maser om å bli tilknyttet et eget departement, sa hun. 

MEF-sjefen mener det vil ikke koste en eneste budsjettkrone å legge hovedansvaret for vann og avløp til ett departement. Det er ingen nyhet at både MEF, RIF og Norsk Vann flere ganger har pekt på klima- og miljøminister Ola Elvestuen som det mest naturlige valget.  

– Vi er mange nok til å bråke ganske så bra overfor politiske myndigheter for å få en fullverdig sektorlov på plass, sa Brodtkorb.

Kommuner rapporterer feil

I videointervjuet viste hun til at MEF har brukt store ressurser på å kartlegge hvordan det står til i kommune-Norge. 

 Her kom det fram at mange kommuner gjennom en årrekke har rapporterer feil til KOSTRA. MEF mener de fikk fram mer rette tall. De ble også en viktig kilde for media i forbindelse med den mye omtalte Askøy-situasjonen.

– Det finnes ingen rask løsning på vann og avløpsutfordringene. Men vi har fått mer gehør for at vi må løfte dette opp på nasjonalt nivå. Nå er det sektorloven som må komme på plass, sa Julie Brodtkorb blant annet.

De smarte løsningene

Også administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF deltok via videointervju. Hun hadde god samvittighet for den jobben RIF har gjort det siste året.  

– Vår jobb har vært å komme med smarte løsninger. De ser vi nå at politikere i langt større grad følger opp. Publikum har sett at det er galskap at vi ikke tar vare på ledningsnettet. Nå skjer det noe, sa Skudal Hansteen. 

Hun trakk fram RIFs arbeid med State of the Nation, og la til at det også må gjøres noen organisatoriske grep. Uønskede hendelser er ikke bra, men de fører noe godt med seg. 

– Det er dessverre nødvendig med uønskede hendelser for å løfte fram utfordringene i VA-bransjen. Samtidig må verdikjeden snakke hverandre opp. Det er viktig at vi fungerer godt sammen, sa Skudal Hansteen.

Det er ingen tvil om at Thomas Breen, Julie Brodtkorb og Liv Kari Hansteen sammen med sine medarbeidere i de tre organisasjonene har gjort en formidabel innsats for å løfte fram behovene i norsk vannbransje både overfor lokale og sentrale politikere. De har alle vært synlig i media og møtt med forståelse og sympati i de fora de har opptrådt i. 

Så er det bare å vente å se om Thomas Breen får rett når han hevder at det store gjennomslag for norsk vannbransje kommer i år.