– Vi å gå opp nye spor til framtiden i vannbransjen

Publicerad: 14 januari, 2020

Bransje i endring er hovedtemaet for årets Hallingtreff, men Steinar Tragethon stilte en rekke spørsmål ved om bransjen klarte å følge med i den teknologiske og digitale utviklingen. (Foto: Odd Borgestrand)

Bransje i endring er hovedtemaet for årets Hallingtreff, men Steinar Tragethon stilte en rekke spørsmål ved om bransjen klarte å følge med i den teknologiske og digitale utviklingen. (Foto: Odd Borgestrand)

Dersom vi skal makte morgendagens utfordringer kan vi ikke fortsette i de samme sporene som vi går i dag. Går vi i gamle spor kommer vi aldri først fram til nye løsninger.

Det var hovedbudskapet til daglig leder Steinar Tragethon i Hallingplast AS da han åpnet konferansedelen av årets Hallingtreff på Geilo.

Praktikere og inspirasjon

300 deltakere er samlet i Vestlia-hallen på Geilo for å bli inspirert til nye og smarte løsninger. Samtidig er dette praktikernes arena for utveksling av erfaringer.

Bransje i endring er hovedtemaet for årets Hallingtreff. Steinar Tragethon stilte en rekke spørsmål ved om bransjen klarte å følge med i den teknologiske og digitale utviklingen.

Må våge å tenke nytt

– Våger vi å tenke alternative løsninger? Har vi etablerte mål på våre anlegg? Tar vi i bruk ny viten eller baserer vi oss på 50 år gammel kunnskap? Vi må ikke hele tiden skylde på vår spesielle topografi for å ta i bruk nye metoder og nye produkter. Vi er kanskje ikke sultne nok. Det er også et spørsmål om vi har politikere som har den nødvendige innsikt i bransjens utfordringer, sa han blant annet.

Tenk om vi kunne redusere lekkasjeprosenten i Norge fra 30 til på 10 prosent de neste 10 årene. Og samtidig fjerne begrepet selvkost.

– Selvkost er en bremsekloss i utviklingen av bransjen, mente Steinar Tragethon.

Viktigst i vår verden

Vann på rett sted – eller feil sted – er en indikator på at vann og avløp er det viktigste i vår verden. Vi klarer oss ikke uten. Vann gir liv og hygge – så lenge det er på rett sted. På feil sted gir det problemer.

– Er vi i endring, eller drifter vi sideveis? Går vi i gamle spor, så går vi aldri først, resonnerte Steinar Tragethon i sitt innlegg.