Planering och genomförande av VA-investeringar

Publicerad: 10 januari, 2020

SVU-rapport om Planering och genomförande av VA-investeringar. En branschövergripande analys.

Finns det organisatoriska och finansiella faktorer som påverkar VA-organisationernas förmåga att planera och genomföra investeringar?

En undersökning av budget och utfall för VA-investeringar åren 2015−2017 och planerade investeringar för åren 2018−2021 visar att det är viktigt att det finns god tillgång på kompetens i kommunen samt att mindre kommuner drar fördel av att samverka.

Läs mer

Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan i Lund