Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökning

Publicerad: 9 januari, 2020

SVU-rapport om Framtidens certifiering av plastprodukter för VA – förundersökning.

Hur ska certifieringen av plastprodukter för VA-branschen se ut i framtiden? Kan kvalitetsfrågorna för VA-ledningarna lösas genom att ledningsägarna engagerar sig mer i det nuvarande certifieringssystemet Nordic Poly Mark? Eller behövs det en helt ny certifiering - kanske baserad på utländska standarder?

Rapporten redovisar en förundersökning. Förslag och slutsatser är författarnas egna och sammanfaller inte nödvändigtvis med Svenskt Vattens ståndpunkter.

Läs mer

Love Pallon, Jonas Engblom - RISE Research Institutes of Sweden, Carl-Johan Högberg - Swerea KIMAB AB, Kenth Olsson - Stockholm Vatten och Avfall.