Fokus på kunskapsutveckling och samverkan

Publicerad: 8 januari, 2020

Vid fjolårets Teknikträff slogs deltagarrekord då läcksökare för första gången deltog. Antalet ser ut att bli i stort detsamma vid årets träff. Foto Jan Bjerkesjö

Vid fjolårets Teknikträff slogs deltagarrekord då läcksökare för första gången deltog. Antalet ser ut att bli i stort detsamma vid årets träff. Foto Jan Bjerkesjö

Teknikträffen arrangeras den 28-29 januari på Clarion Hotel Arlanda Airport av STVF (Sveriges TV-inspektions Företag) där även nybildade STLK (Svensk Teknik Läckage Kontroll) ingår. Träffen för rörinspektörer och läcksökare bjuder in till dagar fyllda av utvecklande aktiviteter som seminarier, utställning, kunskapsutbyten med mera.
- Mina förväntningar på Teknikträffen är engagerade deltagare med fokus på kunskapsutveckling och samverkan, säger Tommy Ekblad, Kretslopp och Vatten i Göteborg, som ingår i styrgruppen till STLK.

Programmet har designats både för gemensamma seminarier och seminarier specialutformade för rörinspektörer respektive läcksökare. Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun och medlem av STVF:s intressegrupp, säger så här om sina förväntningar på årets Teknikträff.

- Att deltagarna tar chansen och engagerar sig i kunskapsutbyten, samverkan och med en sund framåtsyn. Det vi gör är en väldigt viktig del i ledningsägarnas beslutsstöd.

Ett axplock ur programmet:

  • Temautställning i dagarna två - kompakta, kompletta bilar samt arbets- och säkerhetsutrustning
  • Ny programpunkt! Deltag i vår fototävling, sänd in din bästa djurbild. Vinn en aktionkamera!
  • Information om uppdatering P93 och T25
  • Information kursverksamhet och auktorisation STLK Läckagekontroll
  • Tekniktrender
  • Samverkan läckage- och rörinspektion

Bland nyheterna på träffen nämner Tommy Eklad följande:

- Viktigt med korrekt underlag för Vass-statistik – verkligt läckage, från samtliga ledningsägare och kommuner.

När det gäller av deltagarna på träffen ska ha extra fokus på är Tommy och Christer överens:

- Nyttor och möjligheter med synergier TV-inspektion – läcklokalisering.

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö