Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Publicerad: 12 december, 2019

Bild från Vattenstämman 2019 i Örebro. Rozbe, Maja, Sofia, Mikael och Anna Norström, Svenskt Vatten.

Bild från Vattenstämman 2019 i Örebro. Rozbe, Maja, Sofia, Mikael och Anna Norström, Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Nytt för i år är att pris delas ut i två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Det bidrag i respektive kategori (15 eller 30 hp) som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till Vattenstämman. Det vinnande bidraget får ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.

Bästa examensarbete inom VA-området 2019

Handledare och eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet och enbart examensarbeten godkända under föregående kalenderår får nomineras. 

Nominering ska ske senast 17 januari 2020. De vinnande bidragen bjuds in till Vattenstämman 12-13 maj i Kalmar. Förutom fritt deltagande på Vattenstämman får de vinnande bidraget dessutom ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

Läs mer

Svenskt Vatten