Aarsleffs CO2-kalkylator visar miljövinsterna

Publicerad: 22 november, 2019

Aarsleff har utvecklat en CO2-kalkylator i samarbete med Sweco där användaren kan räkna ut vilken miljöbesparing som görs vid val av ledningsförnyelse med flexibla foder istället för traditionell schakt. Verktyget utgår från hela livscykeln – från tillverkning av råmaterial till slutligt omhändertagande.

Aarsleff vision är att minska energikonsumtionen och konvertera till mer klimatvänliga energityper i alla delar av projekten. Aarsleffs CO2-kalkylator räknar ut miljöbesparingen vid vad av ledningsförnyelse med flexibla foder istället för traditionell schakt. Verktyget används och skräddarsys till de flesta av Aarsleffs projekt. Och vid projektets avslut levereras en slutdokumentation med uträkningar som visar den miljöbesparing ni som beställare har bidragit med.

Schaktfri förnyelse med Aarsleffs flexibla foder gör det möjligt att på ett effektivt sätt renovera och förnya dag- och spillvattenledningar utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp (schaktas). Den effektivitet som detta medför håller nere energikonsumtionen och minimerar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt. Exempelvis 100 meter förnyat rör istället för schakt besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg.

Läs mer

Aarsleff