VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

Publicerad: 7 november, 2019

Ny SVU-rapport: VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.

Rapporten sammanställer kunskap och erfarenheter från genomförda och pågående VA-tunnelprojekt i Sverige och andra länder. Den går igenom projektprocess, tillstånd, tunneldrivningsmetoder, olika typer av hydrauliska tunnlar och förutsättningar, riskhantering, installationer, arbetsmiljö, drift och underhåll, samt livscykelkostnadsanalys för VA-tunnelprojekt.

Läs mer

Sweco Environment AB, Ramboll Sweden AB, WSP Sverige AB