Ledige plasser for deg som vil grave mindre

Publicerad: 11 oktober, 2019

Dersom du er interessert i å lære mer om NoDig tilbyr SSTT i samarbeid med Norsk Vann et nytt innføringskurs i gravefrie metoder. Denne gang på Gardermoen 12.-13. november, og det er fortsatt noen ledige plasser. Påmeldingsfristen er 22.oktober.

-Dette er et spennende kurs for medarbeidere i norsk vannbransje som gjerne vil lære mer om NoDig, sier kursleder Espen Killingmo, som til daglig er prosjektleder i Sweco.  Det første kurset ble arrangert i november i fjor, og et vellykket kurs er også avholdt i Tromsø i år. Denne gang arrangeres kurset på Radisson Blue på Gardermoen, der Borghild Folkedal fra SSTT og Asplan Viak og Elin Liljegren fra Oslo kommune VAV også er forelesere. I tillegg vil representanter fra erfarne entreprenører dele av sin kompetanse.

Fortsatt høy terskel
Killingmo er tydelig på at NoDig metodene er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv og støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart, eksempelvis næringsdrivende, er i mange tilfeller vesentlig redusert i anleggsperioden, argumenterer Killingmo.
Han mener det er et stort marked for NoDig i Norge, og det finnes mange dyktige aktører som gjerne vil utvikle seg videre innenfor dette området. Kurset er særlig rettet mot ledningseieren og rådgivere. Målet med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.

 Lysten på NoDig
Tor Inge Kjeldsen jobber til daglig på vann og avløp i Tromsø kommune, og han var en av deltakerne under forrige kurs. 

.

Til Norsk Vanns «Vannspeilet» kommer han med sine betraktninger etter fullført kurs:
-Jeg har arbeidet i flere år på vann og avløp i Tromsø kommune. Langt tilbake i tid tok jeg utdannelse innenfor ingeniørfaget, samt geologi ved universitetet i Tromsø. I de siste årene har jeg arbeidet som Enhetsleder drift vann og avløp, og før det var jeg driftsleder Vann. Jeg leder en avdeling med 44 flotte personer som med stor glød og rikelig med kompetanse arbeider med å ta godt vare på vannet gjennom hele kjeden. Fra det faller ned i våre nedbørsområder, renses og distribueres til nesten alle i Tromsø kommune, for så å sendes til renseanleggene hvor det behandles på foreskrevet måte. Vi tar også hånd om overvannet på behørig måte. Jeg er også en del av ledergruppen ved vann og avløp i Tromsø kommune.  

Hovedårsaken
til at jeg meldte meg på dette kurset var min interesse for gravefrie metoder. Jeg har interessert meg for en gravefri framtid i mange år, men trengte å få en ny start innenfor NoDig-temaet. Vi vil framover ha større fokus på smarte måter å utføre ledningsfornyelse på og har ambisjoner om å utføre langt flere jobber på denne måten.  
Mine forventninger for kurset ble oppfylt og jeg hadde i utgangspunktet tenkt at vi fikk en god og grundig introduksjon til hva som skjer og rører seg i bransjen, noen praktiske oppgaver samt treffe andre interesserte kollegaer fra sør og nord.
Kurset svarte derfor til mine forventninger. Et spesielt pluss med kurset var at vi fikk treffe entreprenører som arbeider med dette daglig og at både ledningseiere, konsulenter og entreprenører var samlet. Veldig bra kurs som anbefales.

Kurset gir en oversikt
over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Stikkord; Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.
Videre beskrives hvordan gå fram i forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.
I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?

Program og påmelding her:

Odd Borgestrand