SSTT deltog på ISTT International council meeting

Publicerad: 3 oktober, 2019

I samband med att ISTT arrangerade sin internationella NoDig-konferens i Florens nyligen deltog Espen Killingmo, Tomas Helenius och Borghild Folkedal från SSTT. 

- Det var et interessant møte med 22 nasjoner tilstede. En ny nasjon har akkurat blitt med, så totalt antall nasjoner i ISTT har gått fra 28 til 29. säger Borghild Folkedal.

- SSTT har ikke vært så delaktige i ISTT før. Vi synes det var en nyttig erfaring, og vi tror vi kan bidra positivt inn, og selv dra mye nyttig ut av å engasjere oss mer mot ISTT. Vi må nå ta stilling til i hvilken grad vi skal engasjere oss videre. Dersom den nye strukturen blir en realitet, blir vi nødt til å ta et større ansvar for ISTTs videre fremtid. 

Den viktigaste frågan på mötet var ett förslag om omstrukturering av ISTT.

- Fra at det er garantister som er det øverste beslutningsorganet og eiere av foreningen, til at dette skal være de 29 datterorganisasjonene. Alle 22 fremmøtte nasjoner stemte for forslaget, men slik organisasjonen er pt, er det garantistene som tar denne avgjørelsen. Dersom endringen blir vedtatt, vil dette føre til et tettere bånd mellom datterorganisasjonene og mororganisasjon, og beslutninger kan tas raskere.

Fem arbetsgrupper har bildats inom ISTT, som kommer att jobba med olika tema. 

- Noen av disse har kommet godt i gang med sitt arbeid. Blant annet jobbes det med å undersøke mulighetene for å søke støtte til å etablere en rekke digitale NoDig-kurs.

Arbeidsgruppene:

  • Regional Action Committee
  • Regional Support and Fund Committee
  • Technological and Education Committee
  • Outreach and Marketing Committee
  • Finance/ Administration Committee

Beslut fattades också för vilka platser som ska arrangera kommande konferenser:

2020: Kuala Lumpur (bestemt i fjor)

2021: Panama

2022: Helsinki