Isachsen NoDig siste tilvekst i Norge

Publicerad: 17 september, 2019

Isachsen Anlegg har opprettet egen NoDig avdeling fordi vi mener NoDig-teknologien i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på, sier prosjektleder Rune Gundhus.

Isachsen Anlegg har opprettet egen NoDig avdeling fordi vi mener NoDig-teknologien i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på, sier prosjektleder Rune Gundhus.

Isachsen Anlegg, med adresse Solbergelva utenfor Drammen, har opprettet egen avdeling for NoDig-prosjekter. Avdelingen har 44 ansatte som utfører oppdrag over hele landet. Isachsen har også meldt seg inn som medlem i SSTT. 

-Mange av våre kunder er kommuner, private ledningseiere og utførende entreprenører. Vi har som mål å være i front i bransjen hva gjelder kompetanse, teknologi og utstyrspark. Som en del av Isachsen Anlegg har vi tilgang på bred kompetanse innenfor anleggsfaget. Vi har opprettet denne avdelingen fordi vi mener NoDig-teknologien i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på, sier prosjektleder Rune Gundhus. Han har med seg Knut Skjorta som fagansvarlig innen NoDig. Skjorta har lang fartstid med en rekke NoDig prosjekter.

-Heldigvis har norske kommuner og ledningseiere nå økt trykk og tempo på å fornye ledningsnettet. Og samtidig blir gravefrie løsninger oftere både vurdert og brukt, selv om vi har langt igjen til at NoDig-metodene er godt nok kjent blant både ledningseiere, rådgivere og entreprenører. Men med de åpenbare fordelene som gravefrie løsninger representerer har jeg stor tro på at bransjen vinner terreng for hver dag som går. Dette til glede for både norske kommuners økonomi, miljøet rundt oss og ikke minst for oss som innbyggere, sier Rune Gundhus. 

Ny samspillskontrakt med Oslo VAV
Isachsen NoDig har nylig inngått ny samspillskontrakt med Oslo VAV. Dette er en kontraktsform som blir mer og mer vanlig mellom byggherrer og entreprenører. Et av formålene er å dra nytte av begge parters kompetanse og erfaring. Ett tett samarbeid mellom byggherre og entreprenør skal bidra til gode og kostnadseffektive løsninger. Dette har vi stor tro på at vi vil oppnå i prosjektet vi nå skal i gang med for Oslo VAV, hvor vi skal rehabilitere vannledninger i Kirkeveien ved Ullevål sykehus, forteller Gundhus.
Arbeidet vil hovedsakelig bestå i utblokking av ca. 700 meter med vannledning samt rehabilitering av kummer. Det vil også medføre en del trafikkavvikling, men det blir minimalt i motsetning til hva det ville vært om arbeidet skulle vært løst med konvensjonelle gravemetoder. Forprosjekteringen er allerede i gang og jobben forventes og være ferdigstilt i september 2020.

Ny anleggsleder
Isachsen NoDig teller nå 44 ansatte og vi har hatt betydelig vekst de siste årene. Mye tyder på at flere nye ansatte vil komme til utover året. Selskapet har nettopp ansatt Daniel Solstad (37) som anleggsleder.  Han er i gang med prosjektet Elgfaret og Skogfaret for Skedsmo kommune. Daniel er fra Tønsberg og er en erfaren anleggsmann. Han startet karrieren som maskinfører og har med sin praktiske erfaring et fortrinn når han nå skal lede og drifte anlegg. Daniel fremhever de spennende mulighetene som ligger innenfor gravefrie løsninger og ser frem til å ta del i utviklingen fremover.

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere
-Innenfor anleggsbransjen er NoDig fortsatt å regne som en nisje, selv om vi ser at bruk av gravefrie løsninger vil øke kraftig i årene som kommer. Det er derfor viktig å sørge for rekruttering samt å øke kompetansen i bransjen vår, mener Gundhus.
-Hos Isachsen NoDig har vi Sander Sørensen og Jonas Grønvold som nylig besto fagprøven med glans, og som nå er fagarbeidere i ordets rette forstand. Henrik Bringsrud Sannes er lærling på andre året – i tillegg forsterket vi i sommer troppen i Isachsen NoDig med ytterligere tre nye lærlinger; Birk Aagaard Brethvad, Ian Steinbrenner og Fred Marius Ståland.

Tekst: Odd Borgestrand Foto: Isachsen NoDig.