Ny SVU-rapport: Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer

Publicerad: 13 augusti, 2019

Ny SVU-rapport: Livslängdsbedömning av rörtätningar av termoplastisk elastomer (Rörnät & klimat).

Hur snabbt sker nedbrytningen av tätningsringar av olika material i rörfogar i marken? Vid experiment med accelererad åldring visade sig undersökta EPDMgummi och termoplastiska polymerer ha mycket bra skydd mot nedbrytning i en torr miljö med tillgång på syre. I denna miljö kan man förvänta sig att materialen inte bryts ner under en önskad livslängd hos rörsystemet på 150 år.

Projektet har inte kunnat fastställa några nya krav på tätningsringar.

Läs mer

Jan Henrik Sällström, Anders Höije, RISE Pipe Centre