SMHI: Risk för vattenbrist i 15 län

Publicerad: 22 juli, 2019

Foto Wikimedia Commons

Foto Wikimedia Commons

Det är risk för vattenbrist i 15 av 21 län den kommande månaden. Det framgår av en lägesbild för vattenförsörjningen som SMHI publicerade på måndagseftermiddagen.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala i stora delar av landet.

I större delar av Norrland och sydöstra Götaland är nivåerna nära de normala för årstiden, uppger SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning).

I de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten från, är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. 

I känsliga vattendrag som också är viktiga för dricksvattenförsörjningen är vattenflödena under genomsnitten för årstiden i stora delar av landet.

18 av landets 290 kommuner har infört bevattningsförbud, uppger Svenskt vatten. Det är färre än förra året. 

– Situationen i år är inte riktigt lika allvarlig som förra året. Långsiktig är vattenbrist ett stort och växande problem säger kommunikationschef Dan Löfgren.

På måndagen hade 18 kommuner infört någon form av bevattningsförbud, enligt branschorganisationen Svenskt vatten.

– Det är bekymmersamt även om det inte är lika illa som förra året, säger Dan Löfgren.