Almedalen: Dagvatten är en resurs

Publicerad: 5 juli, 2019

Paneldebatten om dagvatten med Hans Säll, Lena Goldkuhl, Pär Öhrn Sagrelius, Birgitta Olofsson samt moderatorn Ulf Kamne. Foto Jan Bjerkesjö

Med den förra torra sommaren i minne med skogsbränder och bevattningsförbud, är det klart att aktörer i Sverige behöver tänka till inför hur vi hanterar vårt vatten. En klimatanpassning behövs både för att hantera torka och skyfall.

Det var utgångspunkten för seminariet ”Dagvatten är en resurs” som arrangerades av NCC, Luleå tekniska universitet, Tyréns och DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, under Almedalsveckan.

Dagvatten har länge setts som ett problem, men kan bli en resurs för samhället. Regnvatten och dagvatten av god kvalitet kan användas för bevattning och minska risken för att naturliga grund- och ytvattenförekomster torkar ut. 

Lena Goldkuhl, centrumkoordinator för Drizzle, inledde med en allmän information om vad centrum för dagvattenhantering handlar om. DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering, är ett av Vinnovas kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden viktiga för Sverige, där forskare vid LTU, företag och kommuner, utvecklar banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minskar risken för översvämningar i städer, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag. Bakom Drizzle står elva parter, däribland NCC, Svoa och Aarsleff.

- Att rena dagvatten handlar om helt andra saker än spillvatten. Vi har att ta hänsyn till mikroplast, byggnadsmaterial, takavrinning, dagvattendammar och grön infrastruktur. 

Investeringar i dagvatten görs ofta på lång livslängd vilket gör dem känsliga för pågående klimatförändringar.

Pär Öhrn Sagrelius, industridoktorand i Drizzle med uppdrag för Tyréns, tog upp problemen med skyfall och översvämningar och medföljande föroreningar. I stadsplaneringen gäller det att få in gröna områden för att ta hand om dagvattnet på bästa sätt. 

Hans Säll, affärsutvecklare vid NCC, menade att det redan finns en hel del forskning, som redan nu borde användas istället för att ligga som hyllvärmare. Urbaniseringen ställer krav på hållbarhet, liksom klimatförändringar, vilket kräver helhetslösningar på ett nytt sätt. Komplixiteten ökar och NCC fokuserar därför på att komma in i tidigare skeden i projekt och att stanna kvar längre i dessa jämfört med tidigare. 

Hans Säll nämnde här schaktfria lösningar som ett sätt att påverka hållbarhetsfrågor, liksom ett exempel på hur NCC tagit fram rening av snö, som annars vintertid dumpas rätt ut i sjöar och vattendrag.

NCC Dry Way är också en nyhet som har lanserats i Danmark och kommer att lanseras i Sverige. Det är en typ av biofilter som anläggs vid vägar och som kan klara skyfall och översvämningar.

Vid efterföljande paneldebatt nämnde Birgitta Olofsson, vice vd i Tyréns, att just samarbete och forskning behövs för att få flera perspektiv på frågorna, men att även forskning från andra länder ska användas för att förstå på hur dagvatten kan tas tillvara.

Jan Bjerkesjö