Almedalen: Digitalisering och AI i underhåll och förvaltning

Publicerad: 4 juli, 2019

Göran Lindsjö, Ulf Thysell och Annika Malm var tre av deltagarna i seminariet om hur digitalisering och artificiell intelligens kan hjälpa till i underhåll och förvaltningsfrågor. Foto Jan Bjerkesjö

Digitalisering och AI kommer förändra allt vi gör i grunden. Inom infrastruktur som gator och VA finns stora behov i kommunerna och resurserna både ekonomiskt och kompetensmässigt är begränsade. Byggandet behöver göras effektivare och smartare. Det vet vi. Men hur ska vi tackla detta?

Så beskrevs seminariet arrangerat av Mistra InfraMaint, InfraSweden2030, och Smart Built Environment under Almedalsveckan. Digitalisering och artificiell intelligens står högt på agendan, men trots det lyckades seminariet bara samla ett fåtal åhörare. Dessa fick dock en grund i digitaliseringens och AI:s möjligheter inom byggande och infrastruktur, men också exempel på hur forskning kan implementeras i kommuners verksamhet. Nedslag gjordes från bygg- och infrastrukturförvaltare om hur de tänker strategiskt kring att införa digitala system för att effektivisera verksamheten och som ligger i framkant kring digitalisering. Hur kan smarta lösningar för infrastruktur leda till effektivisering och minskad klimatpåverkan? 

Jobba smartare
Annika Malm, programchef vid Mistra InfraMaint inledde med att vi behöver jobba smartare i framtiden, eller helst omgående, för att minska klimatpåverkan och göra arbetet effektivare. Camilla Byström, programchef vid InfraSweden2030 menade att digitaliseringen ska stå i fokus och Kristina Gabrielli, programchef vid Smart Built Environment poängterade att samhällsbyggande måste ske hållbart och kunskapen kring detta gör att de tre forskningsprogrammen länkas samman och täcker allt från byggande till förnyelse, drift och underhållsfrågor.

Smarta gator
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare vid KTH, var först ut med att kortfattat berätta om ett nytt forskningsprojekt som precis dragits igång under namnet ”Smarta gator” (smartagator.se). Bland annat ska KTH samarbeta med Chalmers och med hjälp av konsultfirmor, däribland Sweco, forska kring hur framtidens gator ska utformas. Tanken med projektet är att sätta stadsgatorna i centrum för framtidsfrågor som bland annat självkörande fordon, automatiseringar, skyfall och översvämningar, tillhandahållande av dagvatten, laddstolpar etc.

- Hur gör vi allt detta på smartaste sättet och hur kan vi utnyttja stadsgatorna på bästa sätt? Vi befinner oss nu i insamlingsskedet och tar gärna emot nya tips om smarta gator.

Tanken är att man år 2021 ska kunna göra simuleringar på olika smarta gatutyper.

Under mark
Om Alexander Ståhle hade fokus på ovan mark så gav Ulf Thysell, vd vid NSVA, en inblick om det som pågår under mark. 

- Vi har utvecklat en strategi för att få koll på läget i våra ledningar. Att samla ihop data, installera mätutrustningar, är grunden för att fatta beslut om åtgärder. Först när man har kontroll kan man börja göra saker, rätt saker.

Marknaden för mätinstrument är dock inte riktigt där VA-huvudmännen vill att man ska vara ännu. Men i takt med vattenbrist och automatiseringar så behöver VA-branschen få instrument som mäter var vatten förbrukas, ger möjlighet att styra vatten intelligent och med fakta från smarta vattenmätare. 

- Jag har köpt en sådan mätare privat, som bland annat mäter tryck och det här är något som vi gärna skulle vilja ha, men inte finns för oss VA-huvudmän än. Vad vi däremot har startat är ett projekt för att göra bildanalyser av vattenförbrukningen med digitala bilder.

AI används dagligen
Göran Lindsjö, AI Advisor på LimeTreeLake & Governo gav sedan prov på att vi alla använder oss av artificiella intelligens dagligen genom en mängd olika tekniska lösningar. 

- Artificiell är det största projektet någonsin som mänskligheten tagit sig an. 

AI använder sig av all tänkbar data, både strukturerad och ostrukturerad, för att som ett barn lära sig använda informationen. Resultatet har blivit nya verktyg och ”nyttor”. AI bidrar till BNP och tolv av FN:s 17 hållbarhetsmål använder AI för att klara kraven.

- AI används idag för att ge saker som optimala trafikflöden i bland annat Köpenhamn, hjälper bilister till smart parkering.

Göran Lindsjö, som delar sin tid mellan hemvisten i USA och resor till Europa, ser att vår världsdel ligger långt efter.

- I USA talar man om AI i presens, när jag är i Europa pratar man futurum. Europa ligger långt efter USA och Asien och sämst är byggbranschen. Offentlig sektor ligger också långt efter och har låg kunskap om vad AI kan göra.

Eventet avslutades med en kort sammanfattning och ett medskick med tio konkreta tips, som finns att läsa på de tre programkontorens hemsidor. 

Jan Bjerkesjö