NoDig konferansen i gang i Gøteborg

Publicerad: 22 maj, 2019

Bildet: Leder i SSTT, Mats Rostö, og Tomas Helenius, som leder den svenske arbeidsgruppa, ønsket velkommen til årets konferanse.

Bildet: Leder i SSTT, Mats Rostö, og Tomas Helenius, som leder den svenske arbeidsgruppa, ønsket velkommen til årets konferanse.

180 NoDig-entusiaster har inntatt Gøteborg for å oppdatere seg på gravefrie metoder, utveksle erfaringer fra ulike prosjekter og dessuten feire at Scandinavian Society for Trencless Technology fyller 30 år.

I år fokuseres det spesielt på foreningens viktigste målgruppe, nemlig ledningseierne. Selv om gravefrie metoder har eksistert i over 40 år er det fortsatt en rekke kommuner i Norge og Sverige som har liten eller ingen erfaring med de ulike metodene, og dette ønsker SSTT å gjøre noe med.

Leder i SSTT, Mats Rostö, og Tomas Helenius, som leder den svenske arbeidsgruppa, ønsket velkommen til årets konferanse og understreket at samarbeidet mellom norske og svenske aktører innen NoDig er blitt styrket de siste årene. Det er blitt et betydelig fokus på de miljømessige fordelene med NoDig metodene.

Det er stor byggeaktivitet i Gøteborg
og vertsbyen blir nærmest forvandlet til en storby i løpet av de neste 10-15 årene med en betydelig fortetting i sentrum. Gøteborg vil bli en aktiv by døgnet rundt, hevdet Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, da han presenterte framtidens storby.
Kant mener Gøteborg allerede i dag er en foregangskommune innen gravefrie metoder selv om det fortsatt er nødvendig med noe graving. Innen vann og avløp la Kant stor vekt på at byen skal benytte seg av gravefrie metoder der det er mulig.  Han ønsker at en stadig større andel skal gjennomføres med gravefrie metoder.

Det er et tettpakket konferanseprogram i Gøteborg i dag og i morgen og vi dekker konferansen her på SSTT.se/SSTT.no  

Odd Borgestrand