SSTT på plats vid Vattenstämman 2019

Publicerad: 17 maj, 2019

David Jakobsson presenterade SSTT som organisation vid Vattenstämman.

Vattenstämman 2019 hölls i Örebro 14-15 maj och SSTT fanns på plats som utställare och David Jacobsson, Project Manager hos Johan Lundberg AB och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp, gjorde en presentation av SSTT.

- Det är väldigt bra att vi är på plats och förknippas med Svenskt Vatten och jag tycker absolut att SSTT ska vara på plats vid nästa stämma, säger David Jacobsson.

David och Åsa Snith, Affärsområdeschef Vatten och Avfall at Sollentuna Energi och Miljö AB samt medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp, fanns på plats i SSTT:s monter under Vattenstämman för att svara på frågor och informera om organisationen.

- Det finns fortfarande de som inte känner till att SSTT är en branschorganisation. De vi pratade med var positiva till vår verksamhet och SSTT. Många uttryckte önskemål om att gå med i SSTT både bland konsulter och ledningsägare, säger David.

Under sin föreläsning informerade David om SSTT som branschorganisation och fokuserade på att den skapades av ledningsägare för 30 år sedan.

- Metoderna har sedan blivit flera så det finns en metod för varje tillfälle och metoderna har utvecklats. Utveckling har skett eftersom några ställt krav till exempel på arbetsmiljö och material.

- Det kan göras mycket mera schaktfritt och det spara miljön och omgivningen.

Vid möten i montern tryckte SSTT på utbildningsverksamheten, samarbetet med Svenskt Vatten och att organisationen hjälper till med kontakter och studiebesök bland annat.

- Många konstaterade att det är de äldre som fortsäter att engagera sig och att de yngre på samma avdelningen kanske inte fått vetskapen, säger Åsa Snith.

- Väldigt viktigt att vi är på plats i de här sammanhangen, det var tydligt. Och roligt att folk kom och pratade med oss trots att vi inte ens hade godis att locka med... bara oss själva!

Vattenstämman 2020 arrangeras i Kalmar 12-13 maj.