Her er Norges største tunneleringsprosjekt

Publicerad: 26 april, 2019

Markering av gjennomslaget for Follobanen, der det tyske selskapets Herrenknechts tunnelingsteknologi som har gjort seg sterkt bemerket. Under prosjektet er fire Herrenknecht tunnelboring maskiner (TBM) brukt til å bore totalt 20 km tunneler fra Ski til Oslo.

Markering av gjennomslaget for Follobanen, der det tyske selskapets Herrenknechts tunnelingsteknologi som har gjort seg sterkt bemerket. Under prosjektet er fire Herrenknecht tunnelboring maskiner (TBM) brukt til å bore totalt 20 km tunneler fra Ski til Oslo.

Den nye Follobanen som nå er under etablering mellom Oslo og Ski er Norges hittil største samferdselsprosjekt. Total strekning på den nye jernbanetraseen er på 22 kilometer, og en stor del gjennomføres med NoDig metoden tunnelering.

Det er Bane NOR som skal levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutters reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.
Follobanen tilrettelegger for flere persontog, et mer forutsigbart tilbud, opp mot halvert reisetid og økt kapasitet for godstog.
I tillegg til den 20 km lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet betydelige utbedringer og konstruksjoner ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen, samt bygging av nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. 

Store forsinkelser og budsjettsprekk
Vi kan ikke si at dette prosjektet «har gått på skinner».  Betydelige overskridelser og store forsinkelser har skapt mange overskrifter i norske medier.  Selv det statlige Jernbanedirektoratet har vært åpen på utfordringene.  De slår i en pressemelding fast at åpningen av Follobanen blir forsinket med ett år og kostnadene øker til 30,7 milliarder kroner. Bane NOR opplyser at hovedårsaken til både forsinkelsen og kostnadsøkningen er hevingen av kontrakten med entreprenøren Condotte for ett år siden.
-Gjennom hele 2018 og nå i 2019 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen.
-Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og 2019 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Teknisk utfordrende
- Follobaneprosjektet er et av de mest teknisk utfordrende prosjektene innenfor samferdsel i Norge. Utfordringene i prosjektet håndteres løpende og vi har stor respekt for jobben som gjøres av våre entreprenører. Arbeidet foregår for fullt langs hele Follobanetraseen og rundt 2.000 personer jobber med utbyggingen.  Spanske Acciona og italienske Ghella har gått sammen og etablert AGJV, et innovativt selskap med internasjonal tunnelerfaring, og de har benyttet seg av tyske Herrenknechts TBM-maskiner.

Det internasjonale magasinet Trenchless International har omtalt Follobaneprosjektet, og vi tar med et utdrag fra artikkelen, som tar for seg det tyske selskapets Herrenknechts tunnelingsteknologi som har gjort seg sterkt bemerket gjennom Follobane-prosjektet.
Det harde grunnfjellet i Norge, hovedsakelig bestående av granittisk gneis var en krevende oppgave å gå løs på.
Under prosjektet ble fire Herrenknecht tunnelboring maskiner (TBM) brukt til å bore totalt 20 km tunneler fra Ski til Oslo.
For å overvinne utfordringen ved tunneling gjennom regionens harde norske gneisberg, som har opptil 300 MPa trykkfasthet, har Herrenknecht utviklet utformingen av TBMs skivekniver.
De 19 tommer (483 mm) diameterskjærerne ble laget av spesialstål, som hver veier opp til 372 kg og er påført fjellet med opptil 32 tonns trykk.
Opptil 50 kutteeksperter har jobbet kontinuerlig med å slipe opp omlag 8 000 slitte kuttere for gjenbruk i hele prosjektets levetid. Skarpe kuttere var en forutsetning for å komme gjennom fjellpartiet mellom Oslo og Ski. Med jevnlig vedlikehold ble topphastigheten på 155 meter per uke oppnådd, heter det i artikkelen fra Trenchless International.
Det doble gjennomslaget skjedde 26.februar i år. Tunnelboremaskinene kom ut i et område som ligger tett på togtrafikken på Østfoldbanen og biltrafikk. Over en lengre periode ble det arbeidet med å klargjøre området slik at de to tunnelboremaskinene kunne bryte gjennom fjellet og demonteres.
Gjennomslaget ble markert med et arrangement der blant annet ansatte hos entreprenørene AGJV og OHL og byggherren Bane NOR vil delta, samt flere av de nærmeste naboene og representanter fra Ski, Oppegård og Oslo kommune.

 

Strekningen fra Oslo til Ski med 20 km dobbelt jernbanespor.

Strekningen fra Oslo til Ski med 20 km dobbelt jernbanespor.

Odd Borgestrand